Før blev der dagligt kørt især råvildt ihjel på Sydmotorvejen på Sydsjælland, men med nye hegn, der er 2,20 meter høje og nye indspring håber Vejdirektoratet at kunne tage toppen af påkørsler af hjortevildt på strækningen, hvor også dåvildt og kronvildt er blevet påkørt.

Tekst: Henning Kørvel

– Før lå der to-tre dræbte dyr pr. dag. Det er derfor glædeligt at se, at der nu er etableret indspring, så dyr kan komme tilbage til terrænerne igen i stedet for at gå ud på motorvejen med fare for at blive påkørt.

Pole Sun, Karise, roser Vejdirektoratet for i forbindelse med udskiftning af 13 kilometer vildthegn langs Sydmotorvejen mellem Bårse og Udby på Sydsjælland at have etableret indspring for at få dyrene væk fra vejen, hvor de kan være til fare for både trafikanter og sig selv.

Indspring etableres på to strækninger af Sydmotorvejen, hvor eksisterende vildthegn er udskiftet, og de er en form for ”ruse”, som guider dyr, fanget på vejstrækningen med hegn på begge sider hen til indspringet, der gør det muligt for dem at komme væk fra motorvejen.

Niveauforskel på begge sider af hegnet gør det nemt for dyrene at komme bort fra motorvejen ad indspringet, og det gør det samtidig sværere at komme ud på den stærkt trafikerede motorvej, der er forbindelsesled imellem Lolland-Falster og København, Sverige og Helsingør.

– Vi er blevet inspireret af svenske indspring, men har forbedret dem noget, siger Martin Hostrup, der er projektleder for udskiftning af gamle vildthegn og opsætning af nye vildthegn på steder, der udpeges til dette på grund af store bestande af både råvildt, dåvildt og til dels kronvildt på revirer, som støder op til Sydmotorvejen.

Ramt af manglende bevilling

Hegnene var før 1,80 meter høje, men nu sætter Vejdirektoratet hegn op, som er 2,20 meter højt, og i modsætning til tidligere sættes der ikke længere hegn op i kun en side, men derimod i begge sider af motorvejen.

– Dyr går nemlig enten over motorvejen, eller de går langs hegnene, og fordi vi har etableret indspring, håber vi, at de ved deres gang langs hegnet støder på et indspring, så de kan komme bort fra motorvejen, siger Martin Hostrup.

Hegn skal foreløbig fornyes på strækningen frem til Studehave på Falster, og det drejer sig om 40-50 kilometer hegn i hver side af Sydmotorvejen, men opsætningen af nye hegn er blevet ramt af bevillingsspørgsmål. Men selv om arbejdet nu står stille, så håber Martin Hostrup, at man med nye bevillinger vil kunne fortsætte opsætningen af nye hegn og etablere nye indspring efter sommerferien.

Det nye 2,20 meter høje vildthegn i den østlige side af Sydmotorvejen i retning mod Bårse. Foto: Henning Kørvel

Martin Hostrup mener, at den farligste tid for råvildt i trafikken er fra slutningen af april, hvor råer støder sidste års lam fra sig, før de nye fødes, og for dåvildts og kronvildts vedkommende er brunstperioden den mest kritiske tid, fordi hjorte i søgen efter brunstige dåer og hinder ofte krydser over vejene for at komme frem til nye arealer med hundyr.

– Et år blev der kørt syv stykker dåvildt ihjel på en afkørsel fra Sydmotorvejen ved Udby, siger Martin Hostrup.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »