Jagt er ikke en sport og der findes ingen dårlige jagtformer og endelig: Vi tror på de danske jægere. Der er Netnatur.dk’s grundholdning …

Af Michael Sand, Netnatur.dk

Netnatur.dk får i disse dage tilsendt en del beskeder, som giver udtryk for en række holdninger – primært til den aktuelle hjortedebat, der nu raser på andet år.

Det sætter vi pris på.

Nogle indslag går på, at det er forkert at skyde hjort i brunsten, andre på at det er forkasteligt at skyde dem på åbne marker. Endelig er der indslag, der giver udtryk for, at en voksen hjort ikke bør nedlægges mere eller mindre tilfældigt under f.eks. tryk- eller bevægelsesjagt.

De tilsendte indspark giver mig anledning til at understrege, at Netnatur.dk er uden holdning til hvad der er rigtige og forkerte former for jagt.

I sites optik findes der nemlig ingen dårlige jagtformer.

Dårlig jægeropførsel kommer vi nok ikke uden om fra tid til anden, men dårlige jagtformer er der ingen af. Så længe jagt udøves af gode mennesker med respekt for vildtet, naturen og i videst mulig omfang også med respekt overfor andre menneskers holdninger, interesser og følelser er der ingen jagtform, der er mere rigtig end en anden.

Derfor kan og vil vi heller ikke tage stilling til om den ene jagtform er rigtig eller en anden forkert.

Hvem er f.eks. mest ”rigtig eller forkert” på den i de tre nedenstående tænkte eksempler, der alle tager udgangspunkt i den aktulle debat om kronvildt:

  1. Er det jægeren, der måske efter mange års terræn- og vildtpleje får belønning for sin indsat og nedlægge en kapital kronhjort -måske efter en lang og spændende pyrsch?
  1. Eller jægeren, der under en tryk- eller bevægelsesjagt pludselig og måske lidt tilfældigt nedlægger sit livs hjort og dermed holder liv i drømmen hos alle andre, der fra tid til anden deltager i den lidt mere chancebetonede hjortejagt?
  1. Eller er det landmanden, der måske i årevis har lagt foder og kassekredit til en stor bestand af kronvildt og pludselig en dag nedlægger hjorten, der får ham til at tænke, at det har været det hele værd?

Hvem vil gøre sig til dommer over hvad der er mest rigtig eller forkert. Jeg vil i hvert fald ikke og der skal naturligvis være plads til alle jagtformer. Ingen jagtform er mere rigtig end en anden.

Denne grundholdning har vi i øvrigt til alle andre jagtformer. Fra jagt med gravsøgende hunde til jagt med rovfugle og jagt på udsat vildt etc. Det handler ikke om hvad man gør, men hvordan man gør det.

Derfor er det afgørende vigtigt, at man holder forvaltning og debatten om det rigtige og det forkerte skarpt adskilt.

Lovgivernes opgave er at finde den forvaltning, der tilgodeser vildtbestandene samtidig med at vildtet indgår i en eller anden form for harmoni med det miljø og samfund, som vildtet lever i.

Men hvordan vi hver især ønsker at drive jagt, er der meget brede rammer for så længe vi opfører os ordentligt. Husk på, at vi p.t. er begunstiget af en politisk strømning, der hedder mest mulig frihed til den enkelte jæger.

Denne udmelding er der meget signalværdi i.

Ikke nogen sport

Jagt er nemlig ikke en sport. Derfor kan og fremfor alt skal der heller ikke opstilles stramme regler for jagtudøvelse.

Der er frihed til, at den enkelte kan følge sine egne regler, når loven holdes og der udvises respekt for vildtet, naturen og øvrige medborgere.

Der vil altid være jagt i dette land. Jagt kan nemlig slet ikke undværes. Det har udviklingen i bestanden af hjortevildt og gæs om ikke andet demonstreret. Men der vil aldrig blive en jagtbetjent gemt bag hvert et træ og bag hver en rørskov.

Derfor skal jagt drives på selvjustits og på en stærk kultur, der sikre, at vildtet, naturen og jægernes generelle omdømme udvises den afgørende respekt. Det kan og skal der ikke opstilles stramme regler for.

Der er ingen dårlige jagtformer, kun dårlige jægere … men heldigvis ikke nær så mange, som det er gode. Og det er dem, de mange gode og ansvarsfulde jægere vi skal satse på, når vi skal gøre gode tider endnu bedre.

På Netnatur.dk tror vi på jagtens fremtid og frem for alt: Vi tror på de danske jægere.

 

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »