Efter afslag på ansøgning om støtte til undersøgelse vil Råvildtforeningen prøve at søge om midler i andre fonde

Af Redaktionen

Råvildtforeningen har fået afslag fra Aage W. Jensen Fonde på en ansøgning om cirka 1,5 millioner kroner i støtte til en undersøgelse, som havde til formål at belyse betydningen af, at råer skydes bort fra lammene fra 1. oktober, hvor de stadig har behov for mødrenes omsorg.

DMU og Råvildtforeningen vurderer, at omkring 10.000 råer i efteråret skydes bort fra lammene, og omkring 20.000 lam således bliver moderløse og får en unormal videre opvækst og adfærd. Aage W. Jensen Fonde har ikke begrundet afslaget.

I det brev, Råvildtforeningens formand, Mogens Hartmann, har modtaget, hedder det blot, at fonden ikke ser sig i stand til at opfylde Råvildtforeningens ønske. Samtidig udtrykkes håb om, at foreningen kan finde midlerne til undersøgelsen et andet sted.

– Min personlige reaktion er forbavselse og skuffelse, men afslaget får os ikke til at opgive undersøgelsen. Vores holdning er, at den skal gennemføres. Her er tale om et hundrede procent gennemarbejdet projekt, der vil være til stor gavn for såvel danske jægere som andre naturbrugere, siger Mogens Hartmann, der er på det rene med, at der også er også findes modstandere af en undersøgelse som den planlagte.

– For os er det imidlertid vigtigt, at vi får en bedre råvildtbestand og råvildt i bedre kondition. Noget af det råvildt, man ser rundt om i Danmark, er ynkeligt. Vi mener, at en national nøglevildtart som råvildt fortjener bedre. Efter vores opfattelse kan det derfor kun være i alles interesse, at råvildt i Danmark får en højere standard og status, mener Mogens Hartmann.

DMU har udarbejdet koncept til undersøgelsen og skulle have forestået den under ledelse af seniorforsker Carsten Riis Olesen. 100 frivillige hjælpere skulle have været involveret. Undersøgelsen skulle have været indledt i foråret 2009 ved, at de frivillige hjælpere i to undersøgelsesrevirer skulle registrere antallet af drægtige råer. Tre-fire dage efter lammenes fødsel, skulle de fanges og radiomærkes.

Lammene skulle desuden øremærkes, så den projektstuderende det var tanken at knytte til undersøgelsen, blev sat i stand til at følge dem sommeren igennem. Fra 1. oktober skulle halvdelen af råerne i de to undersøgelsesrevirer skydes bort, så man nu fik to kategorier af lam, henholdsvis moderløse og lam med mødre. Herefter ville det så vise sig, om der mellem lam i de to grupper er forskel på overlevelsen.

Næste forår skulle alle lam så skydes bort for at blive vejet og målt, og der ville blive udtaget knogle- og leverprøver af hvert lam for at fastslå konditionen og få en pejling af, om der var forskel mellem lam i de to grupper.

Råvildtforeningen håbede, at undersøgelsesresultatet ville vise, om den nuværende jagt på råvildt i efteråret er indrettet på en hensigtsmæssig måde.

– Afslaget fra Aage W. Jensen Fonde betyder, at undersøgelsen ikke kommer i gang i år, sådan som vi oprindelig havde håbet på. Vi går nu i gang med at finde de nødvendige midler et andet sted. Og jeg kan ikke udelukke, at blikket måske vil blive rettet mod jagttegnsmidlerne (omkring 80 millioner kroner årligt), siger Mogens Hartmann, der håber, at ledelsen af DMU på Kalø vil være positivt indstillet over for, at Carsten Riis Olesen der har på vegne af Råvildtforeningen udformede ansøgningen til Aage W. Jensen Fonde, fortsat medvirker i processen, og han desuden får grønt lys til at stå for undersøgelsen, når midlerne er tilvejebragt, og den forhåbentlig indledes til næste år.

Hvornår en ny ansøgning om støtte til undersøgelsen kan gå af sted til en anden fond, er der ikke en deadline for. Men Mogens Hartmann tipper i skrivende stund (30. januar) umiddelbart på, at en ny ansøgning vil kunne gå af sted om en eller to måneder.

Da Netnatur.dk skrev om ansøgningen til Aage W. Jensen Fonde i november og i den forbindelse efterlyste frivillige til undersøgelsens gennemførelse, fik Råvildtforeningen henvendelse fra cirka 50 personer, som syntes, det kunne være spændende at deltage i projektet.

– Det var vi glade for. Og på baggrund af responsen er vi derfor ikke bange for ikke at kunne få frivillige nok til undersøgelsen, når vi er klar til at indlede den, siger Mogens Hartmann og føjer til, at det fortsat er tanken, at den skal udføres på militærarealer på henholdsvis Sjælland og i Jylland.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
http://www.shoesvoka.com/nike-62797
http://www.topshoesbpo.com/football-shoes-87474
https://www.coolshoesup.com/lifestyles-shoes-65667
http://www.outletzonesus.com/lifestyles-shoes-womens-73718
https://www.coolshoeszmz.com/lifestyles-shoes-womens-88469
https://www.saleshoesemz.com/nike-golf-shoes-42721
http://www.shoescooleby.com/nike-lifestyle-shoes-83665
http://www.shoesasooutlet.com/nike-lifestyle-womens-15887
http://www.resshoescool.com/nike-lifestyle-womens-15887
http://www.mmshoesforcheap.com/nike-lifestyle-womens-15887
http://www.goodvvshoes.com/nike-lifestyle-womens-15887
http://www.latestshoesgood.com/nike-flyknit-womens-shoes-22696
http://www.thebewoutlet.com/nike-flyknit-womens-shoes-39786
http://www.highquality23outlet.com/nike-air-max-29776
http://www.theemshoes5.com/nike-air-max-29776
http://www.cool23outlet.com/nike-air-max-29776
http://www.highquality5outlet.com/nike-air-womens-24369
http://www.welshoes2019.com/nike-air-womens-24369
http://www.theshoesvvv.com/nike-air-max-2017-womens-29925
http://www.kikishoescheap.com/nike-air-max-2019-56838
http://www.kikishoesvip.com/cheap-nike-free-run-49884
http://www.ccshoesvip.com/cheap-nike-free-run-26282
http://www.nkshoesccoutlet.com/cheap-nike-free-run-49884
http://www.theniceshoesoa.com/max-32348
http://www.coolshoes121.com/max-32348
http://www.coolshoes531.com/max-32348