Den 22. maj er FN’s Internationale Biodiversitetsdag og det anvender naturfond som afsæt for debat om svindende artsrigdom

Af Redaktionen

Den 22. maj er FN’s Internationale Biodiversitetsdag.

Det benytter bl.a. Den Danske Naturfond til at påpege udviklingen i Danmark og resten af verdens artsrigdom.

“Op mod 1 mio. vilde arter er udryddelsestruet globalt, og de forsvinder hurtigere end nogensinde”

Det skriver fonden i udsendt nyhedsbrev, hvor de skriver, at der ifølge  rødlisten er 2.412 danske arter, der er kategoriseret som sjældne og truede, bl.a. fordi de mangler plads i naturen. I den anledning opfordrer fonden til at man via SMS indsamlingen støtter opkøb af natur-områder. 

Både på nationalt og internationelt niveau er der stor fokus på udviklingen EU har en målsætning om at cirka 30% unionens areal skal udlægges til beskyttet natur. 

Blandt jægere og andre naturbrugere er der også stor opmærksomhed omkring skabelsen af et mere rigtig artsrigt dyre-, fugle- og insektliv. 

En positiv sidegevinst ved de mange tiltag, som jægerne udfører som vildt- og naturpleje, er nemlig øget artsrigdom. 

EJENDOMME MED FASANJAGT ØGER NATURINDHOLDET

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »