Nu er verdens første internationale forvaltningsplan for bramgæs netop blevet vedtaget på en konference i Sydafrika

Af Miljøstyrelsen. Foto: Miljøstyrelsen

Den voksende bestand af trækkende bramgæs har givet store udfordringer i mange år  – både når det gælder risiko for kollision med fly og skader på markerne.

Nu skal den første internationale forvaltningsplan bidrage til at afhjælpe problemerne. Miljøstyrelsen har netop deltaget i den internationale konference AEWA MOP7 i Sydafrika, hvor forvaltningsplanen blev vedtaget:

– Det er positivt, at vi har fået vedtaget forvaltningsplanen, som vi har arbejdet for i flere år. Danmark vil arbejde for, at man kan forvalte bestanden af bramgæs internationalt, og den nye plan vil skabe øget fokus på, at den voksende bestand er et problem og forbedre forholdene for samarbejde på tværs af grænserne, siger Camilla Uldal, biolog i Miljøstyrelsen.

Også andre arter blev behandlet

Der blev bl.a. også vedtaget følgende:

  • Forvaltningsplan for grågæs, hvor ønsker som med bramgås er at opnå en fælles forvaltning på tværs af bestanden, grågåsen må dog modsat bramgåsen jages indenfor EU.
  • Forvaltningsplan for fløjlsand – Forvaltningsplanen har til formål at sikre bestanden af denne dykand, som er i tilbagegang. Med forvaltningsplanen sikres det, at jagten på arten er bæredygtig.
  • Oplistning af Ederfugl – I AEWA lister man arterne efter hvordan bestanden har det, og da ederfuglen er i tilbagegang, er den nu listet som en art, der kræver ekstra opmærksomhed. Med den nye listning vil der ifølge AEWA-regelsættet skulle laves en international forvaltningsplan, hvis arten fortsat skal kunne jages – EU tager forbehold for listningen under henvisning til, at arten er jagtbar efter fuglebeskyttelsesdirektivet.
  • Oplistning af Taffeland – Taffelanden er truet og derfor oplistes den nu til en kategori, hvor den ikke længere må jages i henhold til AEWA-regelsættet – EU tager også forbehold for denne listning under henvisning til, at arten er jagtbar efter fuglebeskyttelsesdirektivet.
  • Endelig er der sket en oplistning af lunde og alk, som også er arter i tilbagegang. Disse arter er af særlig interesse for Færøerne, hvor der drives jagt på de to arter. Derfor har Danmark taget forbehold for oplistningen på vegne af Færøerne.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...