I Danmark er der otte såkaldte invasive arter, som der kan drives jagt på og udbyttet stiger viser nye udbyttetal

Af Redaktionen

Der skydes flere sumpbævere, mårhunde og bisamrotter. Det konkluderer DCE på baggrund af jægernes indberetning af nedlagt vildt. En oversigt som netop er offentliggjort

Årsagen til det øgede antal i udbyttestatistikken mener DCE kan skyldes øget bestande eller at jægerne har øget jagttrykket på de uønskede arter.

Udover ovennævnte er vaskebjørn og amerikanske mink på listen sammen med canadagås og nilgås.

“Hvor 242 nilgæs blev indberettet til Miljø- og Fødevareministeriet i sidste jagtsæson, er dette års forløbelige optælling oppe på 273. Antallet af nedlagte canadagæs er til gengæld faldet fra 6.634 i sidste sæson til 5.213 i år”, konkluderer DCE i netop udsendt nyhedsbrev.

KLIK og læs:12 nye arter på EU’s dødsliste

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »