Der er nu faldet dom i en sag, hvor en svensk jæger skød to skræmmeskud mod en skovgæst, som han mente, forstyrrede jagten

Af Redaktionen

Skræmmeskud mod skovgæster kan koste måneder bag tremmer.

Det er netop stadfæstet i en besynderlig svensk sag, hvor en 76-årig jæger i oktober 2017 sendte to skud i retning af en skovgæst, som jægeren mente forstyrrede jagten.

Det faktum, at skuddene faldt nær ved fodgængeren og ikke blev rettet mod luften, fandt retten i Hässleholm var særlig belastende for den tiltalte.

I følge Svensk Jakt blev skræmmeskuddene derfor takseret som værende af særlig grov karakter. Og det kan i følge svensk praksis takseres med op til ni måneders ubetinget fængsel.

Men i lyset af mandens alder, den lange retssag og den kendsgerning, at den 76-årige ikke har været straffet tidligere, medførte, at den dømte slap med en betinget dom og samfundstjeneste.

Jæger dømt for at sende to skræmmeskud mod forstyrrende skovgæst

Svensk jæger dømt af retten i Hässleholm for at sende skræmmeskud efter skovgæst, som den 76-årige jæger mente forstyrrede jagten

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »