Jæger, som efter afsluttet jagtsæson skød og dræbte en ulv for at forhindre et angreb på sin hund, er under lang retsag nu endelig frifundet af byretten i Södertälje

Af Redaktionen

Skød og dræbte en svensk jæger en ulv ulovligt? Eller skød han ulven for at forhindre et angreb på sin hund?

Det spørgsmål har været et af de helt store i Sverige blandt både ulvetilhængere og ulvekritikkere.

Spørgsmål er nu under et tre dage langt retsmøde behandlet af Tingsrätten i Södertälje, som har vurderet sagen.

Byretten valgte at frifinde den anklagede jæger jvf. den svenske jagtlovgivnings § 28. Her lagde retten bl.a. vægt på, at jægeren havde afgivet varselsskud.

Undersøgelsen af de data, der blev fremført af anklagemyndigheden, var ikke tilstrækkelige til at bevise, at jægeren var på jagt efter ulve efter den officielle reguleringsjagt var ophørt.

Anklagen om grov overtrædelse af jagtloven afvises derfor af retten, oplyser Svensk Jakt, som har fulgt sagen med den anklagede jæger tæt.

SMS-beskeder var blot en joke

De sms-beskeder, som anklagemyndigheden hævdede udgjorde bevis for, at manden forsætlig havde jagtet og skudt ulven, blev således afviste af retten.

At den anklagede sendte en besked til en nabo med teksten:
“Målet er elimineret” blev således ikke tillagt betydning for afgørelsen.

– Udtalelserne kan anses som uheldige, eller af udenforstående, som uacceptable. Men de understøtter ikke i sig selv påstanden om, at jægeren havde tilsidesat lovgivningen, argumenterer byretten.

Det tekstmæssige indhold bliver at retten opfattet som et udtryk for en jargon eller spøg, som er kendtetegnet for området, der er berørt af ulvedebatten.

Ikke ulovligt at lufte hund med våben

Under retssagen påpegede anklageren desuden, at omstændighederne ikke var til stede for en lovlig nedlæggelse.

Jægeren gik tur med sin hund med et jagtvåben, selv om det var uden for jagtsæsonen.

Desuden påpegede anklageren bl.a., at hunden ikke var koblet, og at jægeren umiddelbart efter nedlæggelsen kontaktede flere personer.

Dommeren fandt dog, at ulve-problematikken var tilspidset i området, hvor mange frygtede ulve-angreb på deres husdyr. Og at det ikke strider mod bestemmelserne at gå med løs hund og våben.

Dette kan ifølge retten ikke tages som udtryk for, at manden drev ulovlig jagt.

Retten fandt det dog påfaldende, at jægeren havde ringet til flere forskellige personer, inden han kontaktede myndighederne. Men dette er ikke i sig selv udtryk for, at han har begået noget ulovligt.

Den umiddelbare glæde, der blev udtrykt over nedlæggelsen, finder retten ikke er udtryk for, at der blev udført ulovlig jagt.

Vidneafhøringer i området understøtter desuden mandens beretning, slår retten i Södertälje fast.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »