Manglende viden om fodring af kronvildt og nye regler, der måske kan understøtte sygdomsfremmende fodring betyder, at jæger og landmand tegner et dystert billede af kronvildtets fremtid på Djursland

Af Redaktionen

– Hinden var afmagret og fyldt med lungeorm, og det var årsagen til dens elendige tilstand. Det forklarer Johnny Sørensen, som sidst i november 2017 skød en hind på Djursland, der ifølge jægeren kun var skind og ben.

– Hinden manglede mindst 10-12 kilo i forhold til de øvrige hundyr i området. Den viste tegn på diaré og var det, som vi kaldet skridt- eller smatrøvet. Den var med andre ord mørk bagi efter en periode med løbende afføring, forklarer Johnny Sørensen.

KLIK og læs laboratorierapport fra DTU Veterinærinstituttet

Johnny Sørensen er ikke i tvivl om, hvad der er årsag til, at han i stigende omfang oplever dyr, der udviser samme symptomer.

Forklaringen er forkert fodring.

– Mange jægere fordrer desværre på den samme foderplads år efter år. Dermed akkumuleres parasitterne og sygdomstrykket vokser på foderpladsen.

Det forklarer Johnny Sørensen, som selv har en mindre hjortefarm med dåvildt. Men han fodrer aldrig samme sted to dage i træk. Hver dag udbredes fodret på jorden i nye områder af farmen.

Jæger og landmand stiller skarpt på fodring af kronvildt

Ifølge det laboratoriesvar, som jægeren Johnny Sørensen modtog fra DTU Veterinær instituttet var den nedlagte hind ”ekstremt afmagret, uden synlige fedtdepoter” Men hvad der er årsag til at den nedlagte hind, var afmageret og desuden fyldt med lungeorm, giver rapporten ikke svar på. Johnny Sørensen er dog overbevist om at årsagen er forkert fordring.

Johnny Sørensen undrer sig over, at fodring ikke nævnes som mulig årsag i den forklaring, som han har modtaget fra Danmarks Jægerforbund, der hentede det syge dyr og fortog indsendelsen til undersøgelse på DTU.

Fra forbundet lyder budskabet, at dyret har været afkræftet og herefter sandsynligvis er blevet angrebet af parasitter.

Tidligere har forbundet i tilknytning til analyseret kronkalv udtrykt bekymring overfor foderpladser, der kan fungerer som spredning af smitsomme parasitter.

Desuden har forbundet overfor jægeren forklaret, at man bør skyde flere hinder og kalve, for at bremse udviklingen.

LÆS OGSÅ artikel om kronvildtbestand på Djursland, som i 2013 blev betragtet som problematisk stor  

Det er Johnny Sørensen ikke uenig i, da bestanden visse steder er, hvad han kalder utrolig koncentreret. Noget som han tillægger fodring i kombination med mangelfuld afskydning.

Jæger og landmand stiller skarpt på fodring af kronvildt

Johnny Sørensen, Djursland forklarer at han ALTID skyder et sygt dyr fremfor et rask, selv om han erkender, at han hellere vil skyde til fryseren end til skraldespanden. Men dyreetisk og af hensyn til bestandens sundhedstilstand, anser han det for meget vigtig, at de syge dyr tages ud af bestanden så hurtigt som muligt.

– Desværre må vi konstatere, at mere vil have mere, udtaler han til Netnatur.dk, da han hævder, at bestanden nu er så tæt, at det begynder at slå igennem på dyrenes sundhedstilstand.

– Jeg har talt med flere, der hjælper til med at slagte nogle af de mange dyr, der nedlægges i området.

– De oplyser overfor mig, at krondyr i gennemsnit vejer fire, fem kilo mindre end de gjorde for 3-4 år siden, udtaler han.

Ikke første gang

Det er ikke første gang, at Johnny Sørensen nedlægger et sygt- og “skidtrøvet” dyr.

Tidligere på sæsonen i 2017 skød han en kalv, som han sendte til undersøgelse.

Her lød forklaringen på den ringe tilstand, at kalven sikkert havde mistet hinden. En forklaring som Johnny Sørensen dog stiller sig tvivlende overfor.

Han er overbevist om, at årsagen skyldes optagelse af parasitter på foderpladser, hvor der enten fodres forkert eller hvor der anvendes foder af tvivlsom kvalitet.

Sidstnævnte kan nemlig også føre til diaré og svækket tilstand, forklarer han.

– Det foder, man anvender, skal naturligvis være af god kvalitet.

– Jeg mener ikke det er i orden at anvende foder, som landbruget har kasseret, da det er fundet uegnet til husdyrfoder.

– Er fodret uanvendelig til husdyr, er det også uanvendelig til hjortevildt – uanset hvor billigt det så end måtte være.

Sådan lyder det fra Johnny Sørensen, der understreger, at de vilde dyr i modsætning til husdyr jo ikke kan komme under behandling, hvis de får diarre.

Smitte til husdyr

Flere i området har ifølge Johnny Sørensen udtrykt bekymring for, at de syge krondyr kan smitte husdyrbesætning, når f.eks. kreaturerne fodres med det græs, som krondyrene fouragerer på.

Dette anser Johnny Sørensen for at være sandsynligt.

Samtidig anser han det for sandsynligt, at problemerne med forkert fodring vil eskalere, når den nye lov om fodring af vildt træder i kraft.

– Når der fremover skal være 130 meter til naboskel og 130 meter til nærmeste jagtstige, siger det sig selv, at muligheden for at udlægge foder reduceres til et lille område på måske blot 50×50 meter.

– De fleste jægere med mindre arealer skal nok finde et sted på reviret, hvor de kan fodre lovligt.

– Men i sagens natur har de ikke samme mulighed for afvekslende fodring, som de har i dag, hvor man kan afveksle fodringen.

Sådan lyder der fra Johnny Sørensen, der ikke argumenterer for et forbud mod fodring af hjortevildt.

– Det er helt fint at fodre, men man skal bare gøre det ordentligt. I modsat fald frygter jeg, at vi på Djursland kan komme i den ulykkelige situation, at vi snart skal ud og samle døde dyr op.

Jæger og landmand stiller skarpt på fodring af kronvildt

Tidligere på året indsendte Johnny Sørensen en nedlagt kalv til undersøges hos DTU og herfra lød svaret: ”Ekstremt afmagret kronkalv med massiv forekomst af lungeorm overalt i lungerne, samt tegn på infektion i både lunger og lever. Det har ikke været muligt at finde et specifikt agens som årsag til denne infektion. Der er ikke fundet tegn på alvorlige smitsomme sygdomme i kronkalven.” Fra Danmarks Jægerforbund, der foretog optagelse og indsendelsen af det nedlagte dyr, lyder kommentarret til DTU analysen som følger: “Kogt helt ind til benet så var kalven afkræftet. Men om den er afkræftet pga. parasitter eller om det er svækkelsen der har medført øget parasit belastning kan man ikke sige. Det bør dog være noget vi har fokus på, for der er ingen tvivl om, at alle fodringsstederne vil være steder, hvor evt. smitte kan spredes.”

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 134)

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »