Jægerne i Næstved-området mister trækjagten på øen Lindholm i Karrebæk Fjord

Af Henning Kørvel

Siden engang i 1970’erne har Næstved Strandjagtforening af Gavnø Gods lejet trækjagten på øen Lindholm i Karrebæk Fjord og delt den med de øvrige jagtforeninger i Næstved-området, i dag Karrebæksminde Strandjagtforening og Jægerklubben for Næstved og Omegn. Men nu er det slut.

– Vi har simpelthen mistet jagten på Lindholm, beklager Jens Rehn, formand for Næstved Strandjagtforening, til Netnatur.dk.

Forud for den hidtidige kontrakts udløb ved udgangen af marts i år meddelte Gavnø Gods Næstved Strandjagtforening, at man ønskede kontrakten genforhandlet. Jagtlejen er i øjeblikket cirka 5.000 kroner årligt, som deles mellem de tre foreninger. Gavnø Gods gav over for strandjagtforeningen desuden udtryk for, at lejen ikke svarede til markedsniveauet og bad derfor om et udspil til et tidssvarende niveau. – Der var en deadline, der hed 1. april.

Men den fik vi ikke overholdt, fordi vi først skulle have klarhed over Lindholms eksakte størrelse og markedsniveauet for leje af jagt, som vi lidt senere fandt ud af, er 700 kroner pr. hektar. Inden vi nåede at reagere på henvendelsen, modtog vi fra Gavnø Gods et nyt brev, hvori det blev meddelt, at videre forhandling var annulleret, og spørgsmålet om leje af Lindholm først kunne komme til genforhandling i 2009, siger Jens Rehn, der over for den ansvarlige på Gavnø godskontor har fremsat tilbud om, at Næstved-jægerne – om fornødent – ville give det tredobbelte i leje af øen, men hertil lød svaret:

„Vi (Gavnø Gods) vil selv have den.”

Jens Rehn ved derfor ikke, om Næstved-jægerne har mistet trækjagten på Lindholm, fordi Gavnøs ejer, baron Otto Redtz-Thott selv vil have jagten der, eller årsagen skal søges i begivenheder på øen ved starten på ande- og gåsejagten 1. september 2007. – Der var 16-17 jægere på øen 1. september.

Nogle af disse havde overnattet i telte, og der havde været bål om aftenen. Om morgenen, hvor ande- og gåsejagten gik ind, blev kreaturer der græsser på Lindholm, drevet i vandet af strejfende hunde. Det er mange år siden, der har været så mange jægere på øen 1. september, og jeg tror, det hænger sammen med, at duejagten først har premiere 1. oktober. Inden duejagten blev udskudt til 1. oktober, var der en spredning i jægerskaren, da nogle var på duejagt, mens andre var på ande- og gåsejagt.

Men efter duejagten er udskudt til 1. oktober, så har duejægere i mangel på duejagt benyttet sig af muligheden for at tage på ande- og gåsejagt på Lindholm, mener Jens Rehn. Kun jægere, der er medlem af enten Næstved Strandjagtforening, Karrebæksminde Strandjagtforening eller Jægerklubben for Næstved og Omegn, har adgang til at drive trækjagt på Lindholm.

En hel del jægere besøger sæsonen igennem Lindholm, og her bliver ofte skudt mange krikænder på aftentræk, desuden gråænder, pibeænder, grågæs og i kolde vintre endvidere canadagæs. Et samlet jagtudbytte på en sæson på 200-300 stykker vildt på Lindholm lyder ikke urealistisk.

– Det er derfor et stort tab for os at miste jagten på Lindholm. Men selv om vi ikke længere har trækjagten på øen, så har vi naturligvis mulighed for at drive skydepramjagt ved Lindholm,

siger Jens Rehn og slår fast, at Næstved Strandjagtforening har gjort sit til, at det gik rigtigt til på Lindholm.

Ukendte jægere har således ofte måttet finde sig i, at det blev tjekket, om de nu også var medlem af en af de tre foreninger, der har jagten på Lindholm, som senest var i medierne for et par år siden, da det blev opdaget, at her var sat kaniner ud.

På trods af intens jagt på dem som ungjægertilbud, så findes der i følge Jens Rehn fortsat kaniner på øen, som Næstved-jægerne ikke håber, de mister trækjagten på i al fremtid.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...