Jægere og skytter i Storbritannien er vrede over et angreb på herregårdsskytterne fra fuglefolk, som hævder, at overalt i Storbritannien, hvor der findes grouse, sker der en systematisk forfølgelse af blå kærhøg.

Beskyttelsen af rovfugle versus jagtverdenens interesse i såvel opdrætning og udsætning af ”skydefugle” som beskyttelse af vilde bestande af hønsefugle har altid været modsatrettet, og ikke overraskende bryder interessekonflikter derfor ud i lys lue med jævne mellemrum. Fænomenet er dog ikke forbeholdt Danmark. England deler problematikken.

Ifølge Shooting Times & Country Magazine er der blandt britiske jægere således opstået vrede over, at skytter angribes af ´Royal Society of the Protection of Birds (RSPB) for at holde bestanden af blå kærhøg nede på et lavt niveau.

Skytterne angribes offentligt af Dr. Mark Avery fra RSPB for at forfølge og ombringe hunner af blå kærhøg i revirer i Storbritannien, hvor grouse er udbredt. Påstanden blev fremsat i forbindelse med offentliggørelsen af en undersøgelse, som viser, at antallet af hunner hos blå kærhøg i Storbritannien er faldet med 17 procent fra 2004 til 2010, men gået frem med 32,5 procent i Wales og ni procent i England.

”Hvert eneste år sker der forfølgende af blå kærhøg-hunner i grouse-områder overalt i Storbritannien, og dette har en tilsvarende negativ indflydelse på bestandsniveauet. Vi tror, at skytterne skyder dem ulovligt efter pres fra deres arbejdsgivere – godsejerne”, siger Mark Avery. The National Gamekeepers Organisation (NGO) betegner erklæringen fra RSPB som ude af trit med virkeligheden, og der lægges ikke skjul på, at ”lovlydige skytter er lede og kede af at blive miskrediteret” af Dr. Mark Avery.

”Der findes i dag flere hunner af blå kærhøg end for 50 år siden, og i al den tid har der kun været afsagt en halv snes domme over skytter for at dræbe dem. Det er derfor skadeligt og ulogisk at hævde, at skytter af i dag dræber disse specielle rovfugle systematisk”, mener skytternes talsmand, som også hæfter sig ved, at ”bevisbyrden” for, at noget sådant finder sted, ikke bliver løftet af nogen stor personkreds.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »