Jægerne støtter ikke Jægerforbundets stærkt omdiskuterede kæbekampagne. I sæsonen 2017 er der kun indsendt 192 kæber fra nedlagte krondyr til Danmarks Jægerforbund (DJ)

Af Redaktionen

Danmarks Jægerforbund (DJ) fastholder, at jægerne bør indsende tænder eller kæber fra nedlagt kronvildt. Også selv om den såkaldte tandsnitsmetode er dumpet i test af den danske vildtbiolog Egon Bennetsen og to Ph.d’er i statistik.

Alligevel har Jægerforbundet slået på tromme for den frivillige indsamling, som de mener, vil bidrage til mere viden om aldersstrukturen i den danske bestand af kronvildt. .

På de sociale medier har mange jægere argumenteret for det modsatte. Nemlig at jægerne bør stoppe den frivillige indsamling. Indsamlingen kan allerhøjst anvendes til vildledning af beslutningstagere, har kritikkere fremført.

Og noget kan tyde på, at jægerne har lyttet mest til den uafhængige vildtbiolog og de to uafhængige statistikere.

I et oplæg til et møde i Jægerforbundets hjortevildtudvalg kan man læse, at der kun er modtaget kæber fra 192 nedlagte krondyr. Det er færre kæber end forrige år, hvor der blev indleveret lidt flere.

192 ud af 30.000 eller flere

Hvert år nedlægger de danske jægere omkring 10.000 krondyr og 192 ud af 10.000 virker noget lavt – formålet  med indsamlingen taget i betragtning.

Ideen med kæbekampagnen er nemlig at afsløre, hvordan afskydningen fordeler sig på de nedlagte dyr. Og ud fra dette resultat, skal man så kunne afgøre, hvor mange hjorte over otte år, der er tilbage i den danske natur.

Det helt overordenede formål med indsamlingen er nemlig at undersøge om der i den danske bestand af krondyr er mindst 5% af hjortene, som er mere end otte år.

Hvordan 192 kæber skal vise noget om måske 30.000 eller endnu flere fritlevende danske krondyr melder mødeoplægget ikke noget om.

Læses kan det dog, at de 192 tænder alligevel skal analyseres.

“Når aldersestimaterne foreligger på de enkelte individer, får de enkelte leverandører direkte tilbagemelding. U&R afdelingen i Jægerforbundet udarbejder en fagrapport som offentliggøres forventeligt i sensommeren.”

Til gengæld kan man læse, at der måske er ved at ske et skred i forbundets holdning til frivilligheden i indsamling af data.

” … der kan være særlige situationer, hvor der kan være tale om tvungen indberetning, men dette afhænger af den enkelte situation og det konkrete behov”

Sådan lyder det i dagsordenen til udvalget, der har fået ny formand efter vestjyske Norbert Ravnsbæk blev fyret til fordel for DJ-formand Claus Lind Christensen, som nu også sidder i spidsen for forbundets politik på hjortevildtområdet.

Læs også: DJ styrker svagheden

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »