Danmarks Jægerforbund burde ikke modarbejde naturprojekt på Kalø. Det påpeges i læserbrev, som ser på mulig årsag til DJ’s modstand

Læserbrev: Rune Carlsen, Skov og Landskabsfag tekniker, Vildtforvalter

Tynd argumentation fra Danmarks Jægerforbund 

D. 20. maj 2019 kunne man på Altinget.dk læse at Danmarks Jægerforbund har valgt at modarbejde et nyt naturprojekt på Kalø Gods, Djursland, som er statens ejendom.

Det ny naturprojekt omfatter at godsets landbrugsarealer omdannes til lysåben, vild natur, hvor jorden udpines og afgræsses af større dyr som eksempelvis vilde heste.

På det statsdrevne, økologiske landbrugsareal findes almindelige markvildttiltag som barjordsstriber, insektvolde, levende hegn og vildtagre samt desuden nogle få, lidt uddaterede og ikke vedligeholdte vildtplantninger. Området støder op til Danmarks Jægerforbunds administrationsbygninger.

Det er en lidt ærgerlig oplevelse, at Danmarks Jægerforbund modarbejder naturprojekter, hvor landbrugsjord bliver til ny natur og det er ikke særligt positivt for jagtens image.

Overskriften til offentligheden fra DJ lyder: Jægere: Regeringen og DF begår stor naturfejl

Særligt bemærkelsesværdigt i DJ´s indlæg er manglen på egentlige fagligt begrundede argumenter for hvordan områdets kulturlandskab, via naturprojektet, skulle ende ud i en naturmæssig forringelse

Det har skribenterne DJ-formand Claus Lind Christesen og DJ´s jagtfaglige chef helt valgt at undlade. Men der argumenteres dog kraftigt for, at det er ærgerligt at områdets markvildttiltag kommer til at mangle.

MODARBEJDES NATURPROJEKTET PÅ GRUND BEKYMRING FOR NATURFORINGELSE – ELLER ER DER EN ANDEN GRUND?

De vildtpleje tiltag, der er etableret på Kalø, kan opleves et hav af steder.

Bevarelse af insektvolde, barjordsstriber og vildtagre er en tynd argumentation for at sløjfe planer om omlægning af landbrug til natur.

“Vi ønsker, at Kalø Gods skal fremvise ‘best practice’ inden for integrering af natur- og vildtpleje samt friluftsinteresser i et moderne skov- og landbrug” Det skriver Claus Lind Christensen og Niels Søndergaard Hhv. formand og jagtfaglig chef, Danmarks Jægerforbund på Altinget.dk

Som demonstrationsareal for samspil mellem dyrkning og vildtpleje, mangler Kalø i høj grad tilmed vildtplantninger (som eksempelvis kan ses på naturstyrelsens demonstrations areal ved Aars) i forskellige udformninger og til forskellige formål.

Demonstration af hvordan der kan skabes plads til naturen i agerlandet, sammen med landbrugsdrift, er nu engang mest realistisk på privatejet landbrug frem for på statsdrevet.

DANMARKS JÆGERFORBUND BURDE IKKE MANGLE DEMONSTRATIONS AREALER MED LAV PRAKTISKE MARKVILDT TILTAG

Der bliver brugt enorme summer på DJ’s administration af markvildt lav. Og hvis ikke disse lavpraktisk markvildttiltag kan fremvises på disse arealer, er der vist noget, der IKKE fungerer efter hensigten.

Selvfølgelig er det da træls for DJ, at de ikke længere har arealer, de kan låne til fremvisning af vildtplejetiltag, i forbindelse med kurser – lige i baghaven.

MEN… Jagtens hus kunne være placeret på en ejendom, hvor der var plads til et DJ selvforvaltet demonstrationsareal, men det valgte man ikke at gøre.

Netop dette fremstår som den egentlige hensigt med Jægerforbundets modstand mod naturprojektet, frem for tab af naturværdi.

Det argument er simpelthen for tyndt.

Det ville være klædeligt, hvis man gik ind i debatten med det udgangspunkt, frem for bekymring for vibens ve og vel på de nye naturarealer.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
http://www.shoesvoka.com/nike-62797
http://www.topshoesbpo.com/football-shoes-87474
https://www.coolshoesup.com/lifestyles-shoes-65667
http://www.outletzonesus.com/lifestyles-shoes-womens-73718
https://www.coolshoeszmz.com/lifestyles-shoes-womens-88469
https://www.saleshoesemz.com/nike-golf-shoes-42721
http://www.shoescooleby.com/nike-lifestyle-shoes-83665
http://www.shoesasooutlet.com/nike-lifestyle-womens-15887
http://www.resshoescool.com/nike-lifestyle-womens-15887
http://www.mmshoesforcheap.com/nike-lifestyle-womens-15887
http://www.goodvvshoes.com/nike-lifestyle-womens-15887
http://www.latestshoesgood.com/nike-flyknit-womens-shoes-22696
http://www.thebewoutlet.com/nike-flyknit-womens-shoes-39786
http://www.highquality23outlet.com/nike-air-max-29776
http://www.theemshoes5.com/nike-air-max-29776
http://www.cool23outlet.com/nike-air-max-29776
http://www.highquality5outlet.com/nike-air-womens-24369
http://www.welshoes2019.com/nike-air-womens-24369
http://www.theshoesvvv.com/nike-air-max-2017-womens-29925
http://www.kikishoescheap.com/nike-air-max-2019-56838
http://www.kikishoesvip.com/cheap-nike-free-run-49884
http://www.ccshoesvip.com/cheap-nike-free-run-26282
http://www.nkshoesccoutlet.com/cheap-nike-free-run-49884
http://www.theniceshoesoa.com/max-32348
http://www.coolshoes121.com/max-32348
http://www.coolshoes531.com/max-32348