Jægerforbundets ledelse opgiver overgang til “tvangslaug” og mener nu, at jagttider skal være det vigtigste instrument til at styre jagten. Tanker om storlaug luftes dog i nyt udspil …

Af Redaktionen

Danmarks Jægerforbunds hjortevildtpolitik er stadig uklar og al for lidt konkret. Sådan lyder nogle af de første reaktioner på de sociale medier efter afholdt møde i forbundets hovedbestyrelse d. 2. september.

Kort tid efter HB-mødet meldte forbundet nemlig deres nye politik ud og i dette kan man læse, at justeringer af jagttider er det vigtigste instrument i fremtidig hjortevildtforvaltning.

Dermed har DJ nærmet sig jægernes ønsker, da oprettelse af “tvangslaug” er mødt med massiv modstand på de sociale medier. Jægerforbundets imødekommelse af jægernes ønsker kan do også være hjulpet på vej af den juridiske vurdering, som Bæredygtig Landbrug fremsendte til Netnatur.dk d. 16. Juli 2015.

Forslaget om oprettelse af “tvangsluag” er nemlig grundlovstridig, lyder det og cirka seks uger efter denne fremstilling står udlægningen stadig uimodsagt.

Den juridiske vurdering blev tilsyneladende styrket, da Netnatur.dk d. 2. august kunne henvise til en lignende strategi afprøvet uden held i forbindelse med opnåelse af laksekvoter. Kvoterne kunne ikke gøres afhængig af et særligt medlemskab blev konsekvensen af en domsafsigelse d. 5. oktober 2011.

Derfor kan det diskuteres om DJ’s nye udspil er en harmonisering med den offentlige mening. Eller om det er en erkendelse af, at alment gældende jagttider og eventuele frivillige naboaftaler er den eneste gangbare vej for fremtidens vildtforvaltning.

Laug i større skala

Uanset hvad man måtte mene står meget endnu uklart i den indstilling, som DJ nu sender til de øvrige organisationer, som er repræsenteret i Den Nationale Hjortevildtgruppe.

“Og hvor kan vi så læse hvilken indstilling der NU er den aktuelle for DJ ?” lyder det fra stifter af Hjortevildtforvaltning i Danmark.

Stifteren finder ikke udspillet så klart, som det lyder fra DJ.

” Såfremt denne ikke er ændret i forhold til det tidligere oplæg, så tvivler jeg på, at DJ har den fornødne opbakning fra deres medlemmer. Men dette er jo ikke muligt at vide noget om, når vi ikke ved, hvad indstillingen går ud på i detaljer” fortsætter debattøren.

Svag græsrods tilslutning

DJ’s nye hjortevildtpolitik er bl.a. blevet til efter, at forbundet har set nærmere på de udspil, der er tilgået fra de regionale hjortevildtgrupper, som åbenbart ikke sympatisere med DJ-ledelsens ønsker om oprettelse af “tvangslaug”

Dermed ser det ud til at DJ ledelsens ønske om “tvangslaug” er definitivt død. Men det er dog næppe helt tilfældet:

DJ bakker nemlig op om frivillige laug samt at afprøve laug i større skala.

Der er vel næppe mange, der er modstander af frivillige laug, da de i sagens natur er frivillige. Den opbakning har først og fremmest symbolsk værdi. Derimod er det mere interessant at se på ønsket om at afprøve laug i større skala.

Hvor store laug vil man afprøve? Er det den hollandske 5.000 ha model, som man forsøgsvis vil teste? Det melder artiklen ikke noget om.

Stifteren af Hjortevildtforvaltning i Danmark anmoder da også om et langt mere konkret udspil end det som p.t. kan læses på forbundets hjemmeside.

” Så kom venligst med et link til den gældende indstilling og til de andre forslag, som jeg ved der ER indsendt. ” lyder det i den endnu sparsomme debattråd.

Debattøren vil gerne læse om de forslag, som ham hævder er tilsendt fra  nogle af de regionale hjortevildtgrupper. Forslag som debattøren har hørt omhandler totalfredning af ALLE mellemhjorte. Dog undtaget større arealer, der råder over 500 ha og som kan fremlægge afskydningsplaner. Disse kan få dispensation til at skyde mellemhjorte, lyder det.

Om disse udspil er blevet sorteret fra i den tilblivelsesproces, som der er foregået i forbindelse med DJ’s nye politik, melder historien ikke noget om. Det man kan læse er dog, at DJ grundlæggende er enige i at der skal:

At sikres en mere naturlig og dermed ligelig køns- og aldersfordeling af den danske kronvildtbestand.

At øge andelen af ældre (over otte år) og større (med over seks kg trofævægt) hjorte i bestanden.

At sikre en spredning af kronvildt til nye egne.

At sikre en mere etisk jagtudøvelse på kronvildtet

Der er dog løbet meget vand gennem åen siden ovenstående målsætninger blev defineret af Vildtforvaltningsrådet. Bestanden af kronvildt er bl.a. mangedoblet

De mange jægere og andre interesserede, der har fulgt debatten på de sociale medier, har da også kunne læse, at der er vidt forskellige holdninger til bl.a. andelen af ældre hjorte i bestandene. Også dette synspunkt har åbenbart påvirket DJ, der i skrivelsen oplyser, at der er behov for en konkretisering af målsætningerne.

DJ anbefaler desuden, at tempoet i den politiske proces ikke forceres unødigt.

Den Nationale Hjortevildtgruppe mødes næste gang den 8. september 2015 og skal præsentere Vildtforvaltningsrådet for en løsningsmodel til den fremtidige hjortevildt forvaltning i december 2015.

PS: Det præciceres at det er stifter af Hjortevildtforvaltning i Danmark, der efterlyser den aktuelle indstilling og ikke som oprindelig skrevet stifter af Den Nationale Hjortevildtgruppe.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »