I et læserbrev fra DLS  blev der rejst kritik af Jægerforbundets rolle i forhold til brug af offentlige jagttegnsmidler.Vi bringer her svaret fra DJ 

Resume af læserbrev d. 19. august fra
Dansk Land og Strandjagt (DLS)

Alt imens Naturstyrelsen stadig kan anvende jagttegnsmidler til bl.a. toiletter, borde og bænke ser Jægerforbundet til. Det hævder DLS, som mener, det kan hænge sammen med, at Jægerforbundet selv modtaget 8 millioner kroner fra samme pulje

KLIK og se LÆSERBREV

Danmarks Jægerforbund: Svar på læserbrev 

Emnet om naturforvaltningsmidlerne har været behandlet på vildtforvaltningsrådet i marts 2019, og læser man referatet herfra, vil følgende kunne konstateres, at der ikke er indgået en ny aftale, og Danmarks Jægerforbunds klare sigte er at arbejde for, at midlerne, som betales af jægerne, går til levestedsforbedringer for vildtet.

Derudover kan det konstateres, at der er forskellig opfattelse af, hvordan man når målet med forbedring af levesteder, hvilket der også er blandt vildtforvaltningsrådets medlemmer.

DLS

I Danmarks Jægerforbund arbejder vi derfor fortsat på at sikre en fordeling af de økonomiske midler, som tilgodeser vildtet på bedste vis, helt som formålet overordnet har været fra den gang, hvor puljen blev etableret.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »