Det danske udbytte af råvildt viser faldende tendens, men alt imens jægerne nedlægger færre dyr, omkommer der flere i trafikken og  spørgsmålet er om denne udvikling slører billedet af bestandudviklingen?

Af Redaktionen 28.december 2020

Privatbilismen er stigende og det afspejler sig efter meget at dømme i det  antal dyr, som omkommer i trafikken.

I 2005 deltog danske schweisshundefører i eftersøgning af hjortevildt 3629 gange – Sidste år 7579 gange.

Det oplyser Jyllands-Posten, som henviser til Naturstyrelsen, hvorfra det lyder, at alene fra 2018 til 2019 steg antallet af trafik-eftersøgninger med ikke mindre end seks procent.

Læs også: 

SCHWEISSHUNDEFØRERNE – SÅ FLITTIGE ER DE

Der kan være flere årsager til, at antallet af eftersøgninger stiger. Det afspejler ikke nødvendigvis en udvikling i bestanden eller i bilismen.

F.eks. er danskerne i almindelighed blevet mere opmærksomme på, at de kan tilkalde en eftersøgningshund, når uheldet er ude og de påkører hjortevildt.

Men alligevel er der ikke tvivl om, at der i dag omkommer mere vildt i trafikken end tidligere.

Læs også: 

VILDTUDBYTTESTATISTIK: HVORDAN GÅR DET MED RÅVILDTET?

Udviklingen i vildtudbyttet bruges som barometer for bestandens udvikling. Falder afskydningen tages det i almindelighed som indtægt for, at bestanden også er faldende. Men hvordan ser det ud med udviklingen i bestanden af råvildt, hvis det stigende udbytte i trafikken indregnes i det samlede udbytte? 

»Vores tal viser, at der i dag bliver kørt mange flere dyr ned end i 2005.«

Det oplyser biolog i Naturstyrelsen Louise Jensen, der understreger, at 83 procent af eftersøgningerne er rettet mod påkørt råvildt.

Hun giver som forklaring, at råvildtbestanden i perioden er vokset i dele af landet samtidig med, at trafikken også er steget kraftig.

Hendes vurdering bekræftes i Miljøstyrelsen, hvor specialkonsulent Viktor Bech Pedersen konkluderer, at der årligt bliver dræbt i nærheden af 50.000 stykker hjortevildt i trafikken

Læs også :JÆGERFORBUNDET: RÅVILDTET MISTRIVES MANGE STEDER

Der er ingen tivivl om at den danske bestand af råvildt udvikler sig meget forskelligt. Nogle steder er bestanden i tilbagegang, andre steder er den måske stabil eller ligefrem i fremgang. Generelt tegnes der dog – over de seneste år-  en nedadgående tendens i vildtudbyttet, og dermed i bestanden. Men udviklingen i udbyttet tager ikke højde for ændret jagtadfærd og udvikling i trafikken, hvor der i stagende grad er “jagt” på råvildtet hele året – og i alle døgnets lyse såvel som mørke timer.

Det er gennem tiden givet flere forklaringer på, at bestanden af råvildt set over landet som helhed har været faldende i de seneste år. 

F.eks. peges der på råvildtsygen og på at bestanden af kronvildt og dåvildt har presset bestanden i nogle områder. 

Andre har fremhævet, at ingen træer vokser ind i himlen og at de seneste års udvikling i udbyttet blot er tegn på, at bestanden har nået et naturligt niveau.

Den enorme vækst, der har kendetegnet de seneste årtier, flader ud og det er den udvikling, der nu ses hos den danske råvildtbestand.

Der er meget, der tyder på, at den faldende tendens virker selvforstærkende, da nogle jægere ændre adfærd i de områder, hvor der ikke opleves så mange dyr som tidligere.

Det betyder, at afskydningen rettes bort fra produktionsapperatet altså råerne, da man dermed håber, at bestanden igen vil rejse sig og nå fordums storhedstid.

Denne adfærdsændring kan betyde, at bestandudviklingen måske er knap så negativ, som man umiddelbart kan aflæse, når man alene ser på vildtudbyttet og ikke medregner udviklingen i bilismen og den ændrede jægeradfærd.  

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 189)

 

 

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »