Jægerråd påpeger “et skrækscenarie”, hvis etablering af ny nationalpark medfører kilometerlange hegn

Af Redaktionen

“Vi skriver til jer på vegne af Jægerrådet i Jammerbugt Kommune, som repræsenterer medlemmerne af de 17 jagtforeninger i kommunen.”

Sådan indleder Peter Holm Pedersen, fmd. for Jægerrådet en skrivelse sendt til Miljøministeriet februar 2021.  

Brevet er fremsendt som høringssvar på regeringens lovforslag om at etablere en naturnationalpark i Tranumområdet – kaldet ”Naturnationalpark Tranum”.

“Når vi læser materialet, så springer et skrækscenarie i øjnene – etablering af kilometervis af hegn” skrives der i det fremsendte. 

Jægerrådet mener nemlig, at hegnet vil virke meget skæmmende i landskabet, og det kan ikke undgåes, at påvirke lokales og turisternes færdsel i naturen negativt.

Jægerrådet, der er organiseret under Danmarks Jægerforbund, er blandt andet skeptiske over for udsætning af græssende dyr i den kommende nationalpark

– Man skal have stor respekt for at gå ind i et hegn med kreaturer/tyre, men det vil da i endnu højere grad gælde de andre arter, som man har planer om at udsætte, lyder det i brevet, der sammen med andre høringssvar kan læses på Miljøministeriets hjemmeside. 

“Vi vil ikke have naturen i Han Herred hegnet ind”, lyder det fra Jægerråd i Hanherred, som i brev til Miljøministeriet påpeger, at de åbne, frie vidder, og alles muligheder for at benytte naturen og dens ressourcer til f.eks. jagt, fiskeri og indsamling af bær og svampe bør bevares.

Jægerrådet retter også fokus på at hegnene vil forhindre hjortevildtets naturlige og frie bevægelser i området, 

Endelig finder Jægerrådet det beskæmmende, at lovforslaget om naturnationalparker lægger op til at jagt og fiskeri samle indsamling af svampe og bær ikke må finde sted i en naturnationalpark.

I høringssvaret påpeges det også, at bestanden af hjortevildt i nationalparkerne vil vokse sig alt for store og at dette kan føre til sultedøden for en lang række dyr. 

I brevet henvises der til et hollandsk eksperiment, hvor naturen skulle gå sin egen gang i et stort lukket hegn. 

Den kontroversielle forvaltningspolitik førte til stor international opmærksomhed, da medierne begyndte at rette fokus på de mange de lidende dyr. 

KLIK og læs også: 

Hollandsk eksperiment uden jagt fik katatrofale følger

Støvler fra AIGLENetnaturshop annonce

LÆS MERE

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »