Den danske lovgivning er ikke særlig præcis, når det gælder jagt i umiddelbar nærhed af foderplads, men alligevel kan jagtkyndig advokat påpege en ret klar definition

Af Redaktionen 

Det kan være vanskeligt at finde sit etiske ståsted, når det gælder jagt og fodring af vildt. Holdningerne til foder og vildtsundhed samt etisk jagtudøvelse i nærheden af foderpladser er delte i det danske jagtmiljø. 

Men også det lovgivningsmæssige udgangspunkt for jagt og fodring er der flere udlægninger af. 

Forklaringen på at også det juridiske grundlag kan efterlade plads til fortolkning, bunder bl.a. i nedenstående uddrag fra Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning.

Her oplyses der i kap.4 § 28 bl.a. følgende:  

“Vildt må ikke beskydes på jorden eller i umiddelbar nærhed af foderplads”

Men hvordan tolkes “umiddelbar nærhed”?

Er det 10, 50 eller 100 meter? 

– Generelt set er det ’no go’ at jage, hvor der fodres vildt.

Det oplyser advokat Rasmus Johansen Schmidt fra Penta Advokater A/S
der blandt mange andre mærkesager også har særlig fokus på emnet jura, jagt og vildt.

Advokaten tilføjer, at man skal forvente, at reglerne vil blive fortolket restriktivt, og hvis der blot står f.eks. en sliksten, så må der ikke jages i umiddelbar nærhed heraf.

Rasmus Johansen Schmidt påpeger dog, at der ikke er formuleret en fast måleenhed for ’umiddelbar nærhed’.

KLIK herunder og læs også de særlige regler der gælder for fordring af kronvildt:

FODRING AF KRONVILDT

Den jagtkyndinge advokat er dog dog alligevel i stand til at nærme sig en præsisering af “umiddelbar nærhed”, da spørgsmålet tidligere har været vurderet af de danske domstole.

– Retten i Skjern har i 2003 truffet afgørelse i en konkret sag, hvor 16 meter fra en foderplads var for tæt på, men 47 meter var i en lovlig afstand.

Det oplyser Rasmus Johansen Schmidt, der selv blev overrasket over afgørelsen og at jagt “blot” 47 meter fra foderplads blev vurderet som lovlig.

– Det var faktisk tættere på, end jeg havde forventet ville være lovligt, lyder det fra advokaten, som påpeger, at rettens afgørelse altid vil afhænge af den enkelte sag.

Afgørelsen fra Skjern giver altså ikke et helt konkret svar på “umiddelbar nærhed” men alligevel kan afgørelsen anvendes som rettesnor for jagtudøvelse i områder, hvor vildtet fodres og i et svar til Netnatur.dk skriver Rasmus Johansen Schmidt afslutningsvis følgende: 

“Hvis man f.eks. sidder i et tårn ca. 200 meter fra en foderplads, og skyder et dyr der befinder sig længere end 50 meter væk fra foderpladsen, så giver afgørelsen fra 2003 en forventning om, at det kan være i overensstemmelse med reglerne.”

Jagt og fodring af vildt – hvad siger lovgivningen?
Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning stk. 2 skrives: “Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om fodring, herunder om, hvilke typer foder der kan anvendes, om indretning af foderpladser og om placering af foder.”

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »