Jagt på den sydamerikanske jaguar er en saga blot, men historiske motiver, der i disse dage spredes på nettet, giver et indblik i en anden tid

Af Redaktionen

Der er delte meninger om hvor mange jaguarer, der tilbage på det sydamerikanske kontigent.

Faktum er dog, at mange at det store kattedyrs oprindelige levesteder er omdannet til marker med kvæg og produktion af proteinrigt soja til bl.a. danske slagtesvin.

Men selv om regnskoven er brændt af og omlagt til ofte tvivlsom langbrugsjord, er der noget der tyder på, at jaguaren alligevel har formået at tilpasse sig de voldsomme forandringer i miljøet.

De efterladte enklaver af ikke afbrændt eller fældet skov virker åbenbart som en slags korridorer for jaguaren, der har brug for ganske betydeligt jagtområder for at overleve og forplante sig.

Som vildtart for alverdens trofæjægere er jaguarjagt dog en saga blot, selv om der ind imellem berettes om såkaldt Green Hunting, hvor jægere mod betaling – og med bedøvelsespil – nedlægger nogle af de jaguarer, der alligevel skal anvendes i forskningsmæssige øjemed.

Green hunting er inspireret af lystfiskernes Catch & Release og jagtformen praktiseres bl.a. i det sydlige Afrika, hvor jægere nedlægger især næsehorn med nøje doserede og uskadelige bedøvelsespile.

Hvorvidt man i lande og områder, hvor jaguaren anses som en plage for det lokale husdyrhold, vil overveje bæredygtigt og kontrolleret jagtturisme kan kun tiden vise. Men kyndige er skeptiske.

Skal jægerne have deres skind og trofæer hjem fra de pågældende lande kræves der importtilladelser og det kan i sig selv blive problematisk.

Billeder fra en svunden tid på det sydamerikanske kontinent spredes dog i disse dage og herunder ses eksempler. Ikke blot på jaguarjagt i “gamle dage”, men også billeder af jagt på Brocket Deer – sydamerikas rådyr – og de velsmagende bæltedyr.

Bemærk af jæger ofte anvender heste under jagt på kontinentet. Det gjorde de den gang og det gør de stadig den dag i dag.

Bemærk at bogen Tigero – se forsideillustration herunder – kan købes hos Safari Press

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »