Hvor indtægten fra jagt kun udgør to-tre procent af omsætningen i det polske statsskovvæsen, er jagt en tungere vejende faktor for Ungarns skovselskaber. Her drives jagt betydeligt mere intensivt og udgør omkring 50 procent af skovenes omsætning.

Af Redaktionen

Selv om Polen og Ungarn kendes som store spillere i jagtindustrien, der tiltrækker hver sit klientel, så er der alligevel stor forskel på vægtningen af jagt i de to landes skovdrift.

– I Polen, hvor man ønsker, at vildtbestandene harmonerer med naturen og ikke anretter unødige ødelæggelser af skove og landbrugsafgrøder, tegner jagt i gennemsnit således kun en brøkdel af statsskovenes omsætning, idet den udgør 80 millioner zloty ud af statsskovvæsenets samlede omsætning på seks milliarder zloty. I Ungarn ser billedet helt anderledes ud, for i revirer hvor der virkelig drives jagt, tegner den i gennemsnit helt op til 50 procent af skovens omsætning, forklarer Kenneth Banke, Gamekeeper Hunting Tours A/S.

Jagt drives med andre ord betydeligt mere intensivt i Ungarn end Polen. Kenneth Banke mener, at man – adresseret til jagten – nærmest kan sammenligne Polen med en bondegård og Ungarn med et gods, der til trods for forskellen begge drives professionelt og leverer kvalitetsjagt, men for Ungarns vedkommende dog i et højere gear, end det der i almindelighed kendetegner jagt i Polen.

– Men der bliver også ydet en stor indsats i Ungarn. På et af de revirer på cirka 8.000 hektar, som vi har aftale med, har man en landbrugsdrift kun af hensyn til vildtet, idet der anlægges enorme foderagre, som vildtet får adgang til i vinterhalvåret. Da investeringerne er store, er det klart, at jagt i Ungarn bliver forholdsmæssigt dyrere end i Polen, siger Kenneth Banke og føjer til, at hvis man ser bort fra det aktuelle fokus på trofæjagt i Ungarn på grund af manipuleret vildt – navnlig råbukke og kronhjorte – så er Ungarn en sikker destination for jægere, som ønsker at erhverve sig store trofæer i kombination med at opleve landets rige jagttraditioner.

Forskel i forvaltningen af vildsvin

Men det aktuelle fokus på Ungarn afslører imidlertid også, at der på et ukendt antal ungarske jagtdistrikter finder en uetisk “produktion” sted af bukke og kronhjorte med mega hovedprydelser. Han mener, at dette skal betragtes som et udslag af grådighed. Fænomenet er dog ikke kun udbredt inden for trofæjagt i Ungarn, påpeger han, for det findes såmænd også i jagtsektoren i vores eget land.

Forskellen på vægtningen af jagt i Polen og Ungarn kommer også til udtryk i forvaltningen af vildsvin. Hvor ungsvin i Polen skydes i sommerhalvåret for at minimere skader på afgrøder på markerne, fanges ungsvin på en række revirer i Ungarn for at blive lukket ind i hegninger på mellem 200 og 1.000 hektar.

Der afvikles drivjagt i disse. Og her kan et hold jægere på blot én dag let skyde ligeså mange vildsvin, som et hold jægere nedlægger i alt af vildsvin, hinder, dåer, disses kalve, råer og lam på tre-fire dages drivjagt i Polen.

I handelen findes en serie dvd om vildsvinejagt i sådanne hegn i Ungarn, men vildsvin i de mængder som ses her, svarer imidlertid ikke til det, jægere der tager på drivjagt i Polen, vil komme til at opleve. Her betegnes nedlæggelsen af et stykke vildt – enten vildsvin, hind, då, disses kalve, rå eller lam – i gennemsnit pr. dag pr. jæger som normal standard. Det skal så også med, at prisen er noget anderledes end for den tilsvarende drivjagt i Ungarn.

– På de allerbedste revirer i Polen forekommer det, at der på individuel anstandsjagt ved måneskin skydes op til fire orner på én dag, men det er også det absolutte maksimum for Polen. Hvis der derimod er tale om drivjagt, så vil nedlæggelse af mange orner i Polen nærmest være et held, uanset om det drejer sig om et superrevir eller et mindre godt jagtdistrikt, fastslår Kenneth Banke.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »