Naturstyrelsen Himmerland udlejer jagt og genudbyder jagten i Nørager skov

Af Naturstyrelsen

Udbudsannonce

Arealet er på 75 ha og ligger lige syd for Nørager i Himmerland.

Arealet er fortrinsvis bevokset med yngre løv- og nåleskov bestående af især eg, bøg og douglasgran. Seks hektar er landbrugsjord som tilplantes og hegnes i 2018. Hundeskoven på ca. 7 ha indgår ikke i jagtlejemålet.

Klik for øvrige forhold vedrørende jagtlejemålet

Der findes bl.a. råvildt, harer, snepper og fasaner på arealet.

  1. Der må afholdes op til 5 fællesjagter i løbet af jagtsæsonen med op til 20 deltagere.
  2. Der må afholdes op til 10 enkeltmandsjagter i løbet af jagtsæsonen.
  3. Der må skydes op til 7 stk. råvildt i løbet af jagtsæsonen.
  4. I forbindelse med jagt er det tilladt at køre i motorkøretøj på skovvejene.

 

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »