Naturstyrelsen udlejer jagt i 312 ha stort område i Rold Skov med kronvildt og fri afskydning af råvildt

Af Naturstyrelsen

Naturstyrelsen Himmerland udlejer jagten i Hesselholt – tilbudsfrist er den 20. marts 2019 kl. 12.00

Arealet er på ca. 312 ha og ligger i Rold skov lige nord for Arden i Himmerland. Arealet er hovedsagelig skovbevokset men indeholder også mosearealer. Det skovbevoksede område består af løv- og nåletræbevoksninger i forskellige aldre.

Beskrivelse af lejemålet

Arealet er på ca. 312 ha og ligger i Rold skov lige nord for Arden i Himmerland. Arealet er hovedsagelig skovbevokset men indeholder også mosearealer. Det skovbevoksede område består af løv- og nåletræbevoksninger i forskellige aldre.

Der findes bl.a. kronvildt, råvildt, ræve, harer og snepper på arealet.

  1.        Der må afholdes op til 4 fællesjagter i løbet af jagtsæsonen med op til 20 deltagere.
  2.        Der må afholdes op til 10 enkeltmandsjagter i løbet af jagtsæsonen.
  3.        Der er fri afskydning råvildt i løbet af jagtsæsonen.

For øvrige forhold vedrørende jagtlejemålet, se faktaarket (bilag 1) samt jagtlejekontrakt (bilag 2).

Kort over arealet kan ses i bilag 3 og 4.

Lejeperiode

Arealet udlejes for en 5-årig periode fra 1. april 2019 til 31. marts 2024.

Lejemålet kan forlænges med en yderligere 5-årig periode jf. Jagtlejekontraktens § 2.

Afgivelse af tilbud

Tilbud på jagtleje skal afgives på tilbudsblanketten, der er vedlagt i bilag 5.

Tilbudsblanketten skal være Naturstyrelsen Himmerland, Møldrupvej 26, 9520 Skørping i hænde som brev eller email (him@nst.dk) senest 20. marts 2019 kl. 12.00. Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning.

Naturstyrelsen antager tilbuddet med den højeste tilbudte pris, med mindre Naturstyrelsen gør brug af muligheden for at indhente supplerende overbud efter procedure magen til reglerne i Cirkulære om salg af statens ejendomme af 25. januar 2010 eller Naturstyrelsen vælger, at annullere nærværende udbud jf. nedenstående om annullation.

Tilbudsgiver er ved afgivelse af tilbud forpligtet af den pris, der er angivet på tilbudsblanketten. Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud i 1 måned fra tilbudsfristens udløb. Accepterer Naturstyrelsen inden for 1 måned tilbudsgivers tilbud, er tilbudsgiver således forpligtet til at indgå aftale med Naturstyrelsen om den pågældende jagtleje. Tilbudsgiver kan herefter kun udtræde af kontrakten ved anvendelse af de i jagtlejekontraktens bestemmelser om opsigelse.

Naturforvaltningsenheden har ret til at afvise lejer, medinteressenter eller medlemmer, hvis de er dømt eller har vedtaget bøde for grovere og/eller gentagne overtrædelser af jagt- og/eller våbenlovgivningen eller på anden måde tidligere har misligholdt en jagtlejekontrakt med Naturstyrelsen.

Annullation af udbud

Naturstyrelsen har ret til at annullere nærværende udbud af jagtleje, hvis Naturstyrelsen vurderer, at tilbuddene ligger under markedsprisen på tilsvarende lejemål, der for nylig har været udbudt på naturforvaltningsenheden eller andre naturforvaltningsenheder, eller hvis Naturstyrelsen har en anden saglig begrundelse for annullation.

Jagtlejekontrakt

Der indgås aftale om lejemålet på baggrund af den jagtlejekontrakt, der er vedlagt i bilag 2.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Naturstyrelsen Himmerland, Mads Dalsgaard, madda@nst.dk. Alle spørgsmål bedes stilles skriftligt. Spørgsmål og svar på spørgsmål vil blive gjort tilgængelig på Naturstyrelsens hjemmeside: http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/jagt-i-statsskovene/jagtudleje.

Bilag:

Bilag 1: Faktaark

Bilag 2: Jagtlejekontrakt

Bilag 3: Kort

Bilag 4: Oversigtskort

Bilag 5: Tilbudsblanket

Bilag 6: Udbudsannonce

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »