596 ha jagt på Lerkenfeldt Gods i Himmerland udlejes samlet eller i flere konsortier fra d. 1. september 2018

[FRIMANN VEJE] Jagtadministrator Lerkenfeldt Gods

Jagten på Lerkenfeldt Gods udlejes samlet eller i flere konsortier.

596 ha. udlejes pr. 1. september 2018:

Agerjord: 450 ha
Skov: 105 ha
Natur mv. 41 ha

LERKENFELDT GODS
Svingelbjergvej 106
9640 Farsø

Kontakt for jagtudlejning:
[FRIMANN VEJE], Jagtadministrator
Tlf.: +45 4028 4554
jagt@lerkenfeldtgods.dk

KLIK og hent nærmere informationer om LERKENFELDT GODS – JAGT UDLEJES

Lerkenfeld var oprindeligt dannet af tre gårde, Bonderup, Kokholm og Overgaard, som findes omtalt i midten af det 15. århundrede.

Lerkenfeld fik sit nuværende navn i 1681, hvor Peder Lerche ved kongelig bevilling ændrede navnet.

Den nuværende hovedbygning blev opført af Jørgen Lykke i midten af det 16. århundrede. Bygmesteren var angiveligt Matheus Rubensaadt fra Nederlandene.

Hovedbygningen består af tre sammenbyggede fløje. Hovedfløjen vender mod syd ned mod den store have.

I det storslåede vesthimmerlandske landskab op mod den brede å, der har taget navn efter herregården, ligger det stemningsfulde Lerkenfeldt. Gårdens hvidkalkede mure i to etager rejser sig på et stort rektangulært stensat voldsted med vandfyldte grave. Anlægget består af tre fløje under røde tegltage. Ældst, fra omkring 1550, er den lange smalle (51×7 m) sydfløj med uregelmæssigt anbragte vinduer under et helvalmet tag. Sydfløjen har kort efter opførelsen fået tilføjet et rundt trappetårn, anbragt østligst på facaden mod gårdspladsen. De korte sidefløje med røde sadeltage er opført i slutningen af 1500-tallet.

Området er storslået med flere naturperler på ejendommen, hvor vand, skov og natur forenes i et dejligt sammenhæng. Skoven drives ved moderne skovdrift og ejendommen har både gammel skov og yngre beplantninger, med varierede træsorter. Terrænet er lettere kuperet med flere åbne lysninger, som giver gode og varierende jagtmuligheder.

Landbruget på Lerkenfeldt bliver drevet økologisk, hvor der er græssende kreaturer på dele af græsningsarealerne. Disse græsmarker fungerer også som et ideelt spisekammer for vildtet på ejendommen, samtidig med at det giver ejendommen en smuk og lysåben karakter.

Til jagtlejeaftalen ”Lerkenfeldt” indgår overnatningsmuligheder i sidefløjen af hovedbygningen i jagtlejeperioden.

Der kan yderlig aftales brug af bygningerne og arealet omkring godset, efter nærmere aftale med Lerkenfeldts ejere, som er bosiddende på godset.

Ejendommen udmærker sig i øvrigt ved sin store fred og ro, midt i et kompleks af skove og marker. Her er der ikke stor risiko for, at en turist forvilder sig forbi. Jagt på ejendommen er fantastisk godt og understøttes af det kuperede landskab samt af yngre bevoksninger, som yder god dækning til vildtet.

Særligt skal ejendommens helt unikke sammensætning og arrondering fremhæves. Kombinationen af frodige enge og græsarealer, med variation med lysåben skov, tætte bevoksninger, sletter, moser og søer giver i det hele taget mulighed for en meget varierende og spændende jagter.

Jagtoplevelsen understøttes endvidere af den fuldstændige fred og ro, som der er i skoven. Særligt skal ejendommens naturskønne beliggenhed fremhæves og jagtmulighederne, som omfatter råvildt, fasaner, ænder, harer, ræve, snepper, duer m.v.

Der er fast bestand af dåvildt på og omkring ejendommen, samt der er set stigende strejf af kronvildt på ejendommen.

Sydvesthimmerland, inkl. Tjeleområdet, vurderes en fast bestand af kronvildt på ca. 200 dyr.

Hele ejendommen på ca. 596 ha. kan lejes i ét jagtlejemål, eller ejendommen kan deles i tre jagtleje områder.

Se nederst, for rekvirering af udbudsmaterialet.

Lerkenfeldt Gods jorde består af:
Agerjord: 450 ha.
Skov: 105 ha.
Natur, hegn, veje mv.:  41 ha.

Området ”Lerkenfeldt” på ca. 437 ha. består af;
(Grøn markering)
Agerjord: 299 ha.
Skov: 105 ha.
Natur, hegn, veje mv. : 32 ha.

Området ”Hedegården” på ca. 87 ha. består af;
(Orange markering)
Agerjord:  81 ha.
Natur, hegn, veje mv. : 6 ha.

Området ”Ågården” på ca. 73 ha. består af;
(Rød markering)
Agerjord:  70 ha.
Natur, hegn, veje mv.: 3 ha

Besigtigelse af områder kan aftales ved forudgående aftale med [FRIMANN VEJE], ved henvendelse på telefon +45 4028 4554.

Interesserede kan besigtige ejendommene i perioden frem til den 20. juli 2018.

Yderligere materiale såsom kortmateriale, tilbudsblanket og jagtlejekontrakt kan rekvireres via mail til jagt@lerkenfeldtgods.dk

Tilbud på jagtleje, skal afgives på den rekvirerede ”Tilbudsblanket” og skal indsendes pr. mail til jagt@lerkenfeldtgods.dk

senest den 1. august 2018 kl. 12.00.

Jagtlejeperioden starter den 1. september 2018, og jagtlejekontrakten løber i tre år, frem til 31. august 2021.
Derefter er der mulighed for forlængelse af jagtlejeaftalen.

Umiddelbart efter den 15. august, indgås aftale om lejemålet på baggrund af jagtlejekontrakten i udbudsmaterialet.

Lerkenfeldt Gods har ret til at annullere et udbud af jagtleje, samt kan vælge frit imellem de fremsendte tilbud.

Yderligere oplysninger kan indhentes ved Lerkenfeldt Gods jagtadministrator:

[FRIMANN VEJE]

Telefon: +45 4028 4554
E-mail: jagt@lerkenfeldtgods.dk

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »