Naturstyrelsen Vestsjælland udbyder jagten i Ravnsholte Skov (122 ha) for en 5-årig periode. Frist for afgivelse af tilbud er onsdag den 25. april 2018 kl. 12.00.

Af Naturstyrelsen

Frist for afgivelse af tilbud: onsdag den 25. april 2018 kl. 12.00.

Faktaark er 24-04-2018 rettet så det er i overensstemmelse med jagtlejekontakten.

Beskrivelse af lejemålet

Ravnsholte Skov er beliggende midt i et større skovkompleks i det midtsjællandske sydvest for Roskilde.

Skoven er en afvekslende blanding af ældre løv- og nåletræsbevoksninger beliggende i kupperet terræn.

Skoven er traditionel gammel løvskov, hvor det kupperede dødislandskab også har skabt enkelte dybe skovsøer.

I skoven er der en stærk og sund bestand af råvildt, ligesom dåvildt udgør en fast bestanddel af faunaen. Kronvildt ses periodevist.

Ravnsholte Skov udgør 122 ha

KLIK og se flere tilbud og læs mere om JAGT PÅ OFFENTLIGE AREALER

Jagten i Ravnsholte Skov udlejes for perio­den 1. maj 2018 til 31. marts 2023.

Jagtlejekontrakten indgås for en 5-årig periode. Lejeperioden kan forlænges én gang med en yderligere periode på op til 5 år.

Af jagtbare klovbærende vildtarter er det kronvildt, dåvildt og råvildt, som omfattes af jagtlejen.

Endvidere gælder:

Der må i perioden 16. maj til 15. juli afholdes 3 enkeltmandsjagter pr. uge. I perioden 1. september til 31. januar må der afholdes 20 enkeltmandsjagter.

Ved enkeltmandsjagter forstås jagt med maksimalt 2 deltagere. Enkeltmandsjagt må udøves af lejer og/eller medinteressenter og eventuelt én gæst. Enkeltmandsjagter kan afholdes som f.eks. anstand/pürsch eller sneppejagt.

Der må ikke drives jagt i skolernes efterårs- og juleferie.

Der skal føres jagtdagbog over enkeltmandsjagterne. Ande-, due- og gravjagt tæller som 1 jagtdag uanset antal deltagere, dog max. 4 deltagere. Andetræk må ikke udøves hyppigere end hver 3. uge ved den enkelte sø.

Der må afholdes 5 fællesjagter i løbet af jagtsæsonen med indtil 12 deltagere.

Der fastsættes følgende årlige afskydningskvote/-er:

Råvildt: 12 stk heraf maksimalt 3 forårsbukke

Då eller kalv: 2 stk.

Dåhjort: 1 stk. i hele kontraktperioden perioden – nedlagt hjort skal meddeles Naturforvaltningsenheden via mail og foto indenfor 24 timer.

Kronvildt: 1 stk. kalv årligt

Fri afskydning på øvrige jagtbare arter

Såfremt udlejer konstaterer væsentlige vildtskader, kan kvoten forhøjes.

Skydetårne og stiger må kun opsættes efter godkendelse af udlejer, herunder også materialer, udformning og placering.

Der må ikke anvendes løse hunde

Stor shelterplads og bålhytte ligger i kanten af lejemålet, og kan benyttes på samme vilkår som skovens øvrige brugere.

Tilbudsblanketten skal være Naturstyrelsen Vestsjælland, Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj. i hænde senest onsdag den 25. april 2018 kl. 12:00. KLIK og læs mere

Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning.

KLIK og se flere tilbud om jagtudlejning

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »