Naturstyrelsen ønsker at udleje 83 ha store Vinderup Skov, hvor der udover f.eks. fuglevildt årligt må nedlægges 2 sommerbukke og i alt fem stykker råvildt. Desuden er der én dåkalv på kvoten

Af Naturstyrelsen

83 ha ved Vinderup ønskes udlejet. Tilbudsfrist onsdag d. 27. marts kl. 14.

Naturstyrelsen Vestjylland ønsker at udleje jagten på 83 ha skov- og naturarealer ved Vinderup i en 5-årig periode fra 1. april 2019. Se mere i udbudsannoncen og bilagene nedenfor.

I nedenstående bilag 2 kan man bl.a. læse følgende:

Specielt for dette lejemål gælder

 1. Udlejer kan efter nærmere aftale give jagtudøverne tilladelse til begrænset motorkørsel på eget ansvar på skovens veje i forbindelse med jagt.
 2. Der må holdes indtil 75 enkeltmandsjagter indenfor samme jagtsæson. Ved enkeltmandsjagter forstås jagt med maksimalt 2 deltagere. Enkeltmandsjagt må udøves af lejer og/eller medinteressenter og eventuelt én gæst. Jagt med mere end to deltagere er fællesjagt. To jægere må ikke drive jagt så én ”står for” og den anden ”trykker” vildtet.
 1. Der skal føres jagtdagbog over enkeltmandsjagterne. Ande-, due- og gravjagt tæller som 1 jagtdag uanset antal deltagere, dog max. 3 deltagere. Andetræk må ikke udøves hyppigere end hver 3. uge ved det enkelte vandhul eller vandhulsområde.
 2. Der må afholdes 3 fællesjagter i løbet af jagtsæsonen med indtil 15 deltagere.
 3. Der fastsættes følgende årlige afskydningskvote/-er:
 4. Råvildt: Der må nedlægges op til 5 stk. råvildt – heraf højest 2 sommerbukke pr. jagtsæson.
 5. Dåvildt: der må nedlægges 1 dåkalv pr. jagtsæson.
 6. Såfremt udlejer konstaterer væsentlige vildtskader, kan kvoten forhøjes.
 7. Kron- og sikavildt: Ingen afskydning.
 8. Der er fri afskydning af øvrige jagtbare vildtarter.
 9. Skydetårne og stiger må kun opsættes efter aftale med udlejer.

Udlejer kan ændre disse bestemmelser med virkning fra det følgende jagtår. Såfremt der indføres nye væsentlige begrænsninger i jagtudøvelsen, kan lejeren uanset opsigelsesvarslet i § 1, opsige lejemålet med én måneds varsel til udgangen af en kalendermåned. Opsigelse efter nærværende bestemmelse kan dog ikke finde sted alene på grundlag af justering af tildelte afskydningskvoter for hjortevildt.

Jagten i Vinderup Skov udlejes

Udbudsannonce

Faktaark – bilag 1

Jagtlejekontrakt – bilag 2

Kort – bilag 3

Tilbudsblanket – bilag 4

Tilbud indsendes/afleveres senest onsdag d. 27. marts 2019 kl. 14.

Tilbuddet mærkes med “Tilbud på jagten i Vinderup Skov”.

Spørgsmål kan rettes til jhj@nst.dk

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »