Sneen ligger tykt over store dele af landet. Og selv om vildtet i reglen klarer sig trods sne og kulde indstilles flere planlagte jagter. Særligt i år står det klart, at også vildtet har brug for en holdbar madpakkeordning.

Af Redaktionen, 18. jan 2010

Konsekvenserne af global opvarmning er langt fra landets grænser i disse dage.

Vinteren har sat sig tungt og vildtets madkasse er mange steder gemt under et tykt lag sne. Der er næppe tvivl om, at kuldegrader og bidende vinde tærer på ressourcerne.

I de områder af landet, som er hårdest ramt af sne, indstiller samvittighedsfulde jægere årets sidste jagter. I stedet holdes foderpladserne fri for sne.

I Skotland, som også er særlig hårdt ramt af de specielle vejrforhold, har regeringen valgt at lukke for jagten i flere områder.

Flere tæt på det britiske kontinent, som Netnatur.dk har været i kontakt med, frygter for konsekvenserne af de store snemængder.

I Storbritannien har man ikke helt samme indarbejdede tradition for fodring af bl.a. hjortevildtet, som man har i f.eks. Danmark. Ligeledes er det flere steder meget vanskeligt at bringe foder ud til f.eks. kronvildtet. Også i det sydlige England, som er dækket af sne i år, frygter lokale jægere for, at vildtet kan blive taber.

– Vi har ikke samme tradition for vinterfodring, som I har på kontinentet, da det milde vinterklima i reglen ikke nødvendiggør dette. Men i år ser det anderledes ud. Mange steder kan man se, at vildtet må kæmpe hårdt for at finde føden. Eneste positive er, at vi i reglen ikke afholder drivjagter, som man gør på kontinentet. Det kan måske betyde, at vildtet trods alt kommer gennem vinteren i nogenlunde god kondition, udtaler kilden.

Også Sverige er hårdt ramt af store snemængder. Og især frygtes det, at det lavbenede råvildt kan få det rigtigt svært i visse områder.

F.eks. skrives det på Jaktjournalen.se, at visse områder kan forvente en halvering af råvildtbestanden som direkte konsekvens af de høje snedriver.

Her til lands bliver debatten om, hvem der skal betale for at have vildtet på kost særlig aktuel i år.

Endnu er det ikke lykkedes at finde en politisk løsning på fodringen af de stadig voksende bestande af f.eks. kronvildt, og gæs.

Det medfører, at landmænd i disse iskolde tider ofte er tvunget til at jage vildt væk fra de marker, som vildtet fouragerer på. Naturligvis fordi landmændene ikke af egen lomme har råd til at betale op til flere tusinde kroner i tabt høstindtægt pr. ha. som konsekvens af den manglende politiske evne til at finde en løsning.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »