Det er svært at få nye folk til bestyrelsen og derfor ønsker Karrebæksminde Strandjagtforening og Danmarks Jægerforbund at foreningen melder sig ud af Jægerforbundet

Tekst: Henning Kørvel

På generalforsamlingen 9. februar skal medlemmer af Karrebæksminde Strandjagtforening og Danmarks Jægerforbund stemme om, hvorvidt foreningen skal meldes ud af Jægerforbundet. Bestyrelsen foreslår udmeldelse, fordi antallet af jagtaktive medlemmer falder, og det således er svært at få nye folk til bestyrelsen. På den anden side stiger antallet af jolle- og kanosejlere, og bestyrelsen foreslår, at hvis to tredjedele af de jagtaktive medlemmer stemmer for udmeldelse, at der så vælges en ad hoc-bestyrelse, der skal forberede jolleforeningen. Fordi strandjagtforeningen således ikke nedlægges, men føres videre i andet regi, tilfalder foreningens formue ikke Jægerforbundet.

På generalforsamlingen 9. februar stiller bestyrelsen for Karrebæksminde Strandjagtforening forslag om, at foreningen ved udgangen af 2022 melder sig ud af Danmarks Jægerforbund, og foreningen fortsætter som en jolleforening med de hidtidige faciliteter – bådeplads og klubhus – i Karrebæksminde.

For at udmeldelse af Jægerforbundet kan ske, skal to tredjedele af de af foreningens medlemmer, der er medlem af Danmarks Jægerforbund, stemme for forslaget. Bestyrelsen henstiller derfor til, at alle medlemmer af foreningen/Jægerforbundet med interesse for foreningens fremtid deltager i generalforsamlingen i Martens Røgeri i Karrebæksminde.

Hvis forslaget om udmeldelse af Jægerforbundet vedtages, så foreslår bestyrelsen samtidig, at der dannes en bestyrelse, der skal forberede overgangen til en ny forening pr. 1. januar 2023. Bestyrelsen skal udarbejde forslag til vedtægter, og den skal også informere ejeren af arealet i Karrebæksminde – Næstved Havn – hvor bådepladsen er indrettet om ændringer i areallejemål.

Forslaget om udmeldelse af Jægerforbundet skal ses på baggrund af, at antallet af jagtaktive medlemmer falder, og det således er svært at få nye medlemmer til bestyrelsen, mens antallet af jolleejere og kanosejlere der ikke er jagtudøvere og således ikke har nogen interesse i medlemskab af Jægerforbundet, til gengæld stiger.

Formuen tilfalder jolleforeningen

Før bestyrelsen valgte at foreslå udmeldelse af Jægerforbundet, havde foreningens formand, Finn Watson, talt om fusionering med Næstved Strandjagtforening, men denne løsning vandt ikke genklang i foreningen i Næstved, fordi en stor del af Karrebæksminde Strandjagtforenings aktivitetsniveau ikke relaterer sig til jagt og jagtlige aktiviteter, og den administrative byrde derfor ville blive uforholdsmæssig stor.

Under indtryk heraf landede Karrebæksminde Strandjagtforenings bestyrelse på, at udmeldelse af Jægerforbundet er nødvendigt, men for at foreningens formue ikke skal falde i hænderne på Jægerforbundet, nedlægges Karrebæksminde Strandjagtforening således ikke, men videreføres i et andet regi, hvilket vil sige en jolleforening.

Medlemmer af Jægerforbundet kan vælge at forlade forbundet sammen med Karrebæksminde Strandjagtforening, men de kan også vælge at blive direkte medlemmer af Jægerforbudnet eller af en anden lokalafdeling under Jægerforbundet.

Når udtræden af Jægerforbundet meddeles seks måneder forud for årsskiftet 2022-2023, så skal foreningens formue ikke afleveres til Jægerforbundet, hvilket det må antages, glæder såvel strandjagtforeningen som den forventede nye jolleforening.

Andre lokale jagtforeninger, der stødes på manchetten over, at deres formue tilfalder Jægerforbundet, hvis foreningen nedlægges, har resulteret i, at de har dannet en støtteforening, der forvalter formuen. Nedlægges foreningen, forbliver formuen intakt i støtteforeningen, og Jægerforbundet kan ikke gøre krav på den, fordi foreningen ikke er medlem af forbundet.

Karrebæksminde Strandjagtforenings bådeplads i Karrebæksminde domineres af aktiviteter, der ikke har noget med jagt at gøre. Det foreslås derfor, at en jolleforening tager over.

På bådepladsen i Karrebæksminde findes der 52 bådepladser i fjorden og 20 pladser på land. Herudover er der på land yderligere cirka 30 pladser til skydepramme, hvoraf kun fire-fem stykker jævnligt er ude at sejle i forbindelse med udøvelse af navnlig trækjagt.

Karrebæksminde Strandjagtforening blev stiftet 18. juli 1943. Dengang var Karrebæksminde og Karrebæk to enklaver, der så skævt til hinanden, men i dag er skellet udvisket, fordi enklaverne i dag er vokset sammen med et parcelhuskvarter, der er skudt op imellem Karrebæk og Karrebæksminde.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »