Billeder anvendt på Netnaturs Facebook side er blevet anmeldt til Facebook for “grafisk vold”. Anmeldelsen drejer sig om billeder anvendt i debat om skadet dåhjort …

Af Redaktionen

Den 18. november bragte Netnatur.dk en opdatering omhandlende en dåhjort fanget i en fotofælde.

Hjorten var skadet på begge sider af kroppen og vildtbiolog Egon Bennetsen, der havde optaget billederne, var ikke i tvivl. Hjorten var anskudt.

LÆS MERE: Vildtkamera afslører ubegribelig anskydning

Men ikke alle mente, at der var tale om en anskydning og artiklen udløste debat på Netnatur-Facebook, hvor brugerne tolkede de anvendte billeder, der lå til grund for antagelsen om, at dåhjorten var påskudt.

Stammer sårene på den fotograferede hjort fra en anskydning? Er de pådraget i brunstkamp? Og er det overhovedet den samme hjort, som bliver vist på billederne?

Sidst nævnte kritikpunkt bliver fremført af trofæopmåler Jacob Strunge.

“Det er ikke samme dyr. Se på geviret” skriver han og langer i samme forbindelse ud efter Netnatur.dk, som han bl.a. hævder fører “Sensationsjournalistik af første klasse”

Påstanden om, at den viste hjort er to forskellige hjorte kaldte trofæopmåler Glenn Hegaard ind i debatten.

Hegaard redegør i et indlæg for, at der ER tale om den samme hjort på de viste billeder. Altså at vildtbiologens fotodokumentation holder vand.

“Læg specielt godt mærke til den venstre stangs særprægethed som er genkendelig på de tre af fire foto” skriver Glenn Hegaard blandt andet. Som dokumentation bliver billederne af den skadede dåhjort anvendt.

Jacob Strunge kommenterer dog ikke fotodokumentationen. I stedet skriver han bl.a.

” Haha Glenn, du er simpelt hen for meget.”

Dermed strandede debatten mellem de to trofæopmålere.

Læs mere på FACEBOOK

Men hermed sluttede det ikke.

Senere samme dag modtager Netnatur.dk en overraskende mail fra Glenn Hegaard vedhæftet en besked fra Facebook.

Billederne, der er anvendt i debatten mellem de to opmålere, er nemlig anmeldt til Facebook for “grafisk vold” lyder det.

Det præciseres, at det ikke er Netnatur.dk, der er blevet anmeldt. Det er Glenn Heegaard eftersom det er ham, der placerede – eller genplacerede billederne i debatten.

Facebook bakker dog ikke anmeldelsen op. Facebook mener ikke billederne kan kategoriseres som grafisk vold og vælger derfor at lade billederne forblive i debatten.

Om der vitterlig kan rejses berettiget tvivl om, at det er den samme hjort, som er fotograferet fra begge sider, må være op til læserne selv at vurdere.

Det er også op til læserne at vurdere om hjortens skader på begge sider af kroppen stammer fra et skud. Og om dette skud i givet fald er afgivet ulovligt. Ifølge de lokale jagttider indledes der først jagt på dåhjort større end spidshjort ved begyndelsen af det nye år.

Uanset hvad man måtte mene, kan den endelige bevisførelse først fremlægges, den dag den fotograferede og skadede hjort kan obduceres.

Egon Bennetsen, der har optaget billederne har naturligvis bemærket, at der på Facebook løber en diskussion om hvorvidt den skønsmæssige 2-3 årige dåhjort er anskudt, eller har pådraget sig en skade i en brunstkamp. Til Netnatur.dk udtaler den nordjyske vildtbiolog og skoveeje følgende:

– En så ung hjort deltager ikke i brunstkampe med de gamle hjorte – se foto herunder – som der ikke er mangel på her i området. At den så tillige skulle blive ramt af en enkelt spids sprosse på begge sider tangerer det usandsynlige, forklarer han.

Kamera2 copy

I debatten er dåhjortens pels blev bemærket. Debattør mener den viser tydelig tegn på deltagelse i brunstkamp. Til dette skriver Egon Bennetsen:

– På en række fotos taget før og under brunsten – der begyndte omkring d. 20/10 – ses tydeligt, at hjorten hele efteråret har haft en pjusket pels. Det har altså intet med brunstkampe at gøre.

Kamera3 copy

Kamera4

– Netnatur.dk har ingen anelse om hvem eller hvor mange der evt. står bag anmeldelsen til Facebook. Men redaktionen er overrasket over, at billederne har virket anstødelige på en eller flere af vores læsere, lyder det fra Netnatur, der vælger at glæde sig over, at billedmaterialet trods alt fortsat kan anvendes i debatten på Facebook.

 

%d bloggers like this: