Vis annonce


Kontakt Information
Kontakt Lars Hoel
25549119
Frederikshavn
18.000 Kr.
Mere Information
Alsidig jagt i området omkring Frederikshavn søges. Arealet ønskes at have en størrelse på ca. 40-60 hektar. Arealet må meget gerne have forskellige bevoksninger i form af skov, læbælter, krat etc.

De jagtlige interesser er mangfoldige, og indeholder dels riffeljagt på råvildt og jagt med stående hund, hvor særligt fasan, agerhøne og snepper jages. Ydermere er interessen for lokkejagt på ræv og krage stor.

Vildtpleje er en naturlig del af forpligtigelserne i forbindelse med leje. Der vil blive fodret til både råvildt og fuglevildt. Ligeledes vil der gennem dialog med udlejer kunne laves bedre vilkår for visse dyrearter i form af beplantning etc.

Med hensyn til vildtforvaltning, vil der kunne udføres regulering på visse dyrearter (Krage, ræv og duer, gæs).