Vis annonce


Kontakt Information
Kontakt Jesper Just Nielsen
21365696
3.975.000 Kr.
Mere Information
Ellegård Plantage på 45,1 ha. er beliggende i et naturskønt område nord for Vojens. Plantagen grænser i nord op til Jels Å. Plantagen domineres af nåleskov, med islæt af yngre løvskov. Gran og fyr herunder sitkagran, rødgran, nordmanns-gran og skovfyr udgør de centrale driftsklasser med ca. 57 % af arealet. De nye kulturer med eg og bøg er vokset godt til og danner tæt skov. Langs skovens yderrande er plantet stabile løvtræbryn.
Med beliggenheden ned til Jels Å er der fiskeret på en ca. 200 m vandløbsstrækning, hvor det bl.a. er muligt at fange bækørreder, havørreder, laks og stalling.
Jagten i Ellegård Plantage er rigtig godt og godt udlejet, men kan opsiges ved ejerskifte.
I tilknytning til engarealet og Jels Å er der tillige mulighed for andetræk.
Der kan realiseres ret meget vedmasse ved tynding til flis og afdrift i rødgran