Vis annonce


Kontakt Information
Kontakt Jesper Just Nielsen
004521365696
2.250.000 Kr.
Mere Information
Hjartbro Bakke udgør 20,5 ha. skov beliggende sydvest for Vojens – lidt nord for Bevtoft. Skoven er en del af skovområdet Hjartbro Skov og udmærker sig særligt ved at være en meget charmerende og varieret skov med mange rigtigt gamle bøge- og egetræer.
De giver sammen med det kuperede terræn på kanten af bakkeøen skoven sit helt eget særpræg og giver skoven sit navn, da Hjartbro Skovs højeste punkt er i skoven.
Særlig interessant er ca. 3 ha. produktionsareal med nordmansgranjuletræer i flere aldre.
Jagten er godt udlejet, men kan opsiges ved salg.
Løvskov udgør ca. 60%, nåleskov ca. 25% og nordmannsgran ca. 15%.
Skoven har et meget varierende terræn, hvor der er flotte bakker, som giver et charmerende jagt- og pürschterræn og mere flade områder, som er meget egnede til den intensive produktion af juletræer.

se mere på www.silvaestate.dk