Jagtturisme kan føre til økonomisk katastrofe for det sydlige Afrika og indtægterne kan ikke forsvare jagt, hævder kendt jagtmodstander, der mener, at det samme argument i givet fald vil kunne anvendes som forsvar for narkoindustrien

Af Redaktionen

Der er mange holdninger til jagt og ikke mindst såkaldt trofæjagt, som har det med at skille vandene. Men uanset holdning til begrebet og hele den industri, der er knyttet hertil, syntes der dog at være enighed om, at indtægterne fra jagtturisme er afgørende for bevarelsen af verdens vilde dyreliv og deres leveområder.

De enorme summer, der følger i kølvandet på jagtturismen, er med til at beskytte områderne som levesteder for den oprindelige flora og fauna.

Nu spiller Wayne Pacelle, som er præsident of Animal Wellness Action and Center for a Humane Economy, dog det stik modsatte kort.

I en længere skrivelse – udsendt som nyhedsbrev – erklærer han, at jagt i f.eks. Sydafrika og navnlig Botswana vil gøre ubodelig skade på landenes turisme og dermed hårdt tiltrænge indtægt efter Covid-19.

Læs også: Elephant hunting – Botswana grants 287 licenses

At indtægterne fra jagt kommer f.eks. lokalsamfund til gode, kan ikke retfærdiggøre jagt, hævder Wayne, der mener, at f.eks. dyrekampe, narkohandlere og forurendende virksomheder i så fald vil kunne fremføre samme argumenter for deres gerninger.

Derfor mener han, at man som et civiliseret samfund skal trække en grænse,  og at denne pay-to-kill-mentalitet skal tilgås som et moralsk spørgsmål  …

Wayne Pacelle mener at “anstændige mennesker” rystes over jægere, som på de sociale medier poserer med  vildt, som de har nedlagt.

Han er især overbevist, om at jægere, der “pralende” poserer med nedlagte dyr, som f.eks. løve, elefant og leopard vil tiltrække sig så meget negativ opmærksomhed, at det vil få fototurister og andre turister til at vende de jagtvenlige destinationer ryggen og i stedet rejse til andre lande.

Jagtbilleder kan på sekunder spredes over hele verden, og han nævner bl.a. mediestormen med løven Cecil, der blev nedlagt af en amerikansk tandlæge, der var på lovlig jagt uden for en nationalpark i det sydlige Afrika.

LÆS også: JAGTFOTO KOSTEDE KONCERNDIREKTØR JOBBET

I følge den amerikanske dyrerets-fortaler bør de afrikanske ledere forstå, at kombinationen af sociale medier og den stigende bekymring for dyrs trivsel, kan føre til, at tilladelse af jagtturisme kan blive en “katastrofal økonomisk beslutning”.

Hvis Botswana efter COVID-19 tillader jagt vil det derfor være et alvorligt anslag mod landets øko-turisme, skriver Wayne, der mener, at økoturismer vil rejse til f.eks. Kenya, som lukkede ned for storvildtjagt i tresserne.

Kenya er et land, som jagttilhængere ofte har anvendt som det måske bedste trumfkort i debatten for og imod storvildtjagt og jagtturisme.

Sammenlignet med nabolandet Tanzania, der tillader jagtturisme, er Kenya nemlig alvorligt bagud på point, når det gælder f.eks. antallet af løver.

Fototurisme kan næppe sikre løverne uden for reservaterne en fremtid og hvordan løverne uden for nationalparkerne bedst muligt beskyttes, er der delte holdninger til.

 

Forklaringen på at Tanzania endnu har en talstærk løvebestand er ifølge tilhængere af jagtturisme, at indtægt på løvejagt er medvirkende til, at landet har råd til at bevarer og beskytte de områder, som løverne lever.

Uden indtægter fra jagt vil disse områder opdyrkes eller henlægges til græssende husdyr med de konflikter, der fører med sig, når geder og kreaturer færdes i løveområder.

Læs mere om KRYBSKYTTERI

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »