Disney-animationen Løvernes Konge har inspireret jagtkritikere, som søsætter tegnefilm om jagt på opdrættede løver

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 127)

Af Redaktionen 

Disney-filmen Løvernes Konge har påvirket millioner af mennesker verden over.

Filmen har også påvirket den internationale wildlife-organisation Born Free, der i en kampagne rettet mod jagt på opdrættede løver i Sydafrika anvender Disney-filmens virkemidler.

Filmens målgruppe kan være vanskelig at definere, men hvor reportager og kritiske artikler om jagt på opdrættede løver henvender sig til et voksent publikum, er der ingen tvivl om, at filmen The Bitter Bond taler særlig stærkt til de yngste. 

Men om det yngre publikum forstår kompleksiteten i menneskers forhold til dyr, kan nok diskuteres. 

For selv om jagt på opdrættede løver møder modstand over stort set hele verden – ikke mindst i jægerkredse – er der også tilhængere, der betragter løveopdræt som en alternativ landbrugsproduktion. 

 

Løve og løvejagt

Mange jægere tager afstand fra opdræt af løver til jagt, men om de også sympatiserer med de virkemidler, som anvendes i ny tegnfilm kaldet The Bitter Bond, er nok tvivlsomt, da den stærkt følelsesladede film kan give bagslag og føre til at ikke mindst næste generation får en unuanceret opfattelse af jagt og trofæjagt og den rolle indtægt fra jagtturisme spiller i naturbevarelsen.  

 

I sydafrikanske udkantsområder kan mulighederne for at skabe en levevej virke begrænset sammenhold med storbyer og mere industrialiserede dele af verden og det mener tilhængerne legaliserer, at man her opdrætter løver til jagt. 

Disse nuancer forsvinder i filmen.

Tilbage står billedet af en karrikeret trofæjæger og en endnu mere karrikeret jagtscene. En scene som kan trække den mere alment accepterede jagt og trofæjagt med sig ned i fordømmelsen. Ikke mindst hos det yngre publikum. 

Det er ikke første gang at animation anvendes i debatten om trofæjagt og mange husker sikkert filmen, der satte fokus på det komplekse i at skyde dyr for at beskytte og bevare bestanden og de områder, de lever i. 

Hvorvidt organisationen Born Free i almindelighed er modstandere af jagt, kan man ikke umiddelbart læse ud af deres hjemmeside.

Det kritiske fokus syntes især at være rettet mod hold af vilde dyr i fangeskab og på hjemmesiden skrives bl.a.: 

” Vi arbejder utrætteligt for at sikre, at alle vilde dyr, hvad enten de lever i fangenskab eller i naturen, bliver behandlet med medfølelse og respekt og er i stand til at leve et liv i forhold til deres behov.

Som en førende velgørenheds organisation inden for dyrelivet, er vi imod udnyttelse af vilde dyr i fangenskab og vores kampagner har til formål at holde dyrene der, hvor de hører hjemme – i naturen.

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 127)

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »