Også fremover skal der være 130 meter mellem skydetårne og naboskel. Kun én ud af 10 adspurgte organisationer ønskede denne regel ophævet

Af Redaktionen

Også fremover skal der være 130 meter til naboen, hvis man vil drive jagt fra opstillede skydetårne. Det fremgår af skrivelse fra Miljøstyrelsen, som kan ses nederst i denne update.

10 danske organisationer fik kort tid før julen 2016 en henvendelse fra Miljøstyrelsen vedr. deres syn på de nuværende regler for opstilling af skydetårne til jagt.

I den offentlige debat argumenteres der nemlig for, at jagt fra skydetårne er mere sikkert. Og at det er en fordel, at jægerne skyder væk fra naboskel frem for i retning af skellet.

Overfor dette synspunkt står de nuværende regler, som tager hensyn til naboen, som slipper for skydetårne tæt på matriklen medmindre dette aftales skrifteligt naboerne imellem.

Den nuværende 130 meter regel har tilsyneladende stor opbakning hos de organiserede danske naturbrugere. Hele 9 ud af ti organisationer, som styrelsen henvendte sig til, ønskede at reglerne skulle fastholdes.

Kun Dansk Land og Strandjagt (DLS) ønskede ifølge Netnaturs oplysninger reglerne ophævet.

https://www.facebook.com/netnatur/posts/1760580997325740

Omtalte skrivelse fra Miljøstyrelsen ses herunder.

Opfølgning på høring om erfaringer med afstandskravet mellem skydetårne og naboskel

Miljøstyrelsen (SVANA) har på baggrund af sin henvendelse af 22. december 2016 til 10 organisationer modtaget svar fra 9 organisationer angående reglen om et afstandskrav på 130 meter for skydetårne i forhold til naboskel og erfaringer med aftaler mellem naboer.

Styrelsen kvitterer hermed for de indkomne svar.

Svarene viser, at 8 af de 9 organisationer, der har svaret, udtrykker tilslutning til det nugældende afstandskrav og herunder er tilfredse med muligheden for, at naboer kan indgå aftale om en anden afstand, mens en enkelt organisation ønsker afstandskravet ophævet.

Svarene viser desuden et udbredt ønske om, at de nuværende regler om skydetårne i højere grad håndhæves.

På den baggrund agter miljø- og fødevareministeren at bibeholde det nugældende afstandskrav på 130 meter til naboskel og herunder muligheden for aftaler mellem naboer.

I forlængelse af ønskerne om, at reglerne om skydetårne i højere grad håndhæves, vil Miljøstyrelsen i samarbejde med Naturstyrelsens vildtkonsulenter gennemføre en kampagne, som skal have til formål overfor lodsejere og jægere at indskærpe reglerne om udformning og placering af skydetårne.

 

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »