Fremtiden for kursister og jægere uden bestået skydeprøve ser ifølge Jagttegn.net lysere ud

Af Redaktionen 

Vejen til et aktivt liv som jæger kan for nogle kursister være nem og enkel. For andre kan den virke lang og besværlig. 

For selv om jagtprøven beståes og jagttegnet dermed er i hus, er man langt fra klar til at gå på jagt. Først skal man nemlig bestå en eller flere skydeprøver afhængig af det jagtvåben man ønsker at anvende under jagt. 

Første step på vejen er dog med de nuværende regler en haglskydeprøve, hvor man skal vise, at man kan ramme et antal lerduer.  

For mange, og måske også de fleste, er det noget man relativt hurtigt kan træne sig op til. 

For andre kan det være en disciplin, som kan være ret vanskelig uanset hvor meget man træner og øver sig, da nerver og almindelig præstationsangst kan påvirke træfsikkerheden på prøvedagen.  

– Hver år, når der afvikles haglskydeprøver, møder vi aspiranter, som har været til prøve flere gange uden at bestå, da nerverne spiller dem et pus. 

Det forklarer Klaus Thor fra Jagttegn.net, som har konstateret, at nogle efter flere forgæves forsøg helt mister modet og derfor “aldrig” kommer i gang med at gå på jagt. 

– Det er især ærgerligt for de aspiranter, som ikke har et ønske om at drive jagt med haglbøsse, men vil drive jagt med riffel eller bue. Med de nuværende regler skal de alligevel bestå en haglskydeprøve, før de kan gå til riffelprøve eller buejagtprøve.

Klaus Thor håber dog på at dette snart er passé. 

– I løbet af 2020 håber vi meget på, at der gøres alvor af de signaler, der er udgået fra Miljøstyrelsen. Herfra lyder det, at man arbejder på, at kursisterne skal kunne gå direkte fra bestået jagtprøve til den skydeprøve, som de har lyst til. Vil man kun drive jagt med bue, er det altså ikke nødvendig at bestå en haglprøve, hvor man skal vise, at man kan ramme et antal lerduer med en haglbøsse.

Klaus Thor forklarer, at det samme sandsynligvis vil komme til at gælde for de jægere, der kun vil drive jagt med riffel. Også de vil kunne gå direkte fra bestået jagtprøve til riffeljagtprøven, hvis og såfremt der gøres alvor af de nye intentioner fra miljøministeren. 

Indehaveren af Jagttegn.net tror dog ikke, at de nye regler, hvis de indføres, vil føre til, at der med tiden bliver en stor gruppe jægere, som kun vil drive jagt med f.eks. riffel.

– Det tror jeg ikke bliver tilfældet. Før eller siden vil de fleste blive inspireret af jagt med hagl. Men for den aspirant, som kun vil drive riffeljagt eller buejagt, kan det virke mere overskueligt at komme frem til den jagtform, som man drømmer mest om at udøve.

Jagttegn.net udbyder undervisning rettet mod jagtprøverne, som i dag kun afvikles to gange årligt, men gøres der alvor af intentionerne bag nye signaler fra Miljøstyrelsen vil firmaet fremover tilbyde undervisning det meste af året, oplyser Klaus Thor, indehaver af Jagttegn.net
Klik og læs også: Jagttegn.net satset på målrettet undervisning med e-learning

 

– Vi ved naturligvis ikke om det bliver i 2020, at de nye regler implementeres, men går det, som vi håber på, bliver det ikke kun nemmere for dem som allerede har bestået jagtprøven, udtaler Klaus Thor til Netnatur.dk 

Udover de mere overskuelige adgange til skydeprøverne for buejagt og riffeljagt forventer han også, at reglerne for afvikling af jagtprøver bliver mere harmoniseret med f.eks. køreprøverne. 

Dumper man til en køreprøve, hvad enten det er i teori eller i praksis, kan man gå til prøve igen kort tid efter. Men sådan er det ikke med jagtprøverne. Dumper man til den teoretiske prøve, er det bag i køen og man må vente til næste periode inden man igen kan prøve. Det vil sige, at man tidligst kan gå til prøve omkring 6 måneder senere. 

– Dumper man til den praktiske prøve – altså den del af prøven, hvor man alene skal vise, at man kan håndtere en haglbøsse sikkerhedsmæssigt forsvarligt samt vurdere skudafstande til opstillede vildtfigurer – kan man dog prøve igen samme prøveperiode, oplyser Klaus Thor. 

Han understreger dog, at man med de gældende regler kun har to forsøg pr. sæson.

– Dumper man også her, skal man gennemføre et nyt obligatorisk kursus i våbenbetjening. 

Også dette håber Klaus Thor vil være fortid, hvis intentionerne om et forenklet prøvesystem føres ud i livet. 

Her ligger det også i kortene, at man vil erstatte de to prøveperioder med et mere fleksibelt prøvesystem, som betyder, at man ikke er begrænset til to fastlagte prøveperioder forår og efterår. 

– Hvis man fremover kan gå til jagtprøve det meste af året, er der mange fordele forbundet dermed. Både for kursisterne og for os undervisere, lyder det fra Jagttegn.net. 

Klaus Thor ser derfor frem til, at jagtprøverne harmoniseres med mange af de prøver man kender fra andre dele af samfundet. 

– Der er et stort håb at selve jagttegnsprøven bliver mere smidige, således at man kan gå op til teoriprøve og praktisk prøve op til tre gange i samme prøveperiode. Dette vil give langt mindre frafald, og dermed får vi flere jægere igennem, dette vigtige første skridt mod et aktivt liv som jæger. 

Jagttegn.net har også mange haglskydekurser, især med henblik på haglskydeprøven. Her lærer aspiranten i løbet af 3 timer og ca. 150 skud, det mest grundlæggende ved haglskydning.  Langt de fleste vil efter 2-3 gange yderlig egen træning på skydebanen, bestå haglskydeprøven uden problemer.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »