Lollandsk jæger: Grotesk, DOF der vil jagten i Danmark til livs, får jagttegnsmidler til tidsskrift.

Jan Grubbe, Nakskov, mangeårig jæger og fugleentusiast, har været medlem af Dansk Ornitologisk Forening – DOF – i mange år og modtaget foreningens tidsskrift, udgivet siden dens dannelse i 1906. Han blev dog både chokeret og målløs, da han ved et tilfælde en dag læste kolofonen. Det, der vakte hans undren, var denne tekst: “Udgivet med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler, samt Skov- og Naturstyrelsens jagttegnsmidler”. Specielt var det informationen, at tidsskriftet udgives med støtte af jagttegnspenge, der fik ham til at reagere. – Det falder mig for brystet og forekommer grotesk, at der gives jagttegnsmidler til udgivelse til et tidsskrift i en forening, der som sit endegyldige mål har at få forbudt al jagt i Danmark, siger Jan Grubbe og føjer til, at han ikke i sin vildeste fantasi havde kunnet forestille sig, at jægerne via jagttegnsafgiften betalte penge for at blive sparket over sine egne ben. På vegne af Jan Grubbe rettede Netnatur.dk herefter henvendelse til Skov- og Naturstyrelsen for at få belyst sagens sammenhæng. I en mail oplyser fuldmægtig Niels Helweg-Larsen følgende:

Der er ydet tilskud fra jagttegnsmidlerne til Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (ikke at forveksle med “Fugle og Natur”) siden 1991. Tilskuddet havde tilslutning fra Vildtforvaltningsrådet, og der har været udbetalt 50.000 kroner årligt frem til 2004. Herefter blev der bevilget et forhøjet tilskud på 75.000 kroner årligt, og i 2006 blev der ydet et ekstraordinært tilskud på 25.000 kroner til trykning af en særudgave af tidsskriftet i anledning af DOF’s 100-års jubilæum. Ergo, et samlet tilskud til DOF fra 1991-2007 på 950.000 kroner. Hørte vi ornitologer give udtryk for, at penge heldigvis ikke lugter? Udover DOF og Danmarks Jægerforbund ydes tilskud af jagttegnsmidlerne til Dansk Land- og Strandjagt, Danske Buejægere, Dansk Jagthundeudvalg og Fællesrepræsentationen for specialklubber for stående jagthunde i Danmark”.

Her er lovgrundlaget:

Retningslinjerne for anvendelsen af jagttegnsmidlerne afstikkes i paragraf 45 i Lov og jagt og Vildtforvaltning. Jagttegnsafgiften udgjorde i 2005 81,9 millioner kroner.

I stk. 2 (paragraf 45) fastslås, at midlerne fra jagttegnsafgiften anvendes til hel eller delvis dækning af udgifterne ved varetagelse af lovens formål, herunder til sikring af vildtet og vildtets levesteder, tilskud efter paragraf 12, oprettelse og drift af vildtreservater efter paragraf 33 og 34, konsulentvirksomhed på jagt- og vildtforvaltningsområdet samt vildtbiologisk forskning og overvågning, herunder til bygningsmæssige rammer for vildtbiologisk forskning og overvågning. Desuden afholdes udgifter til lovens administration i det omfang, de ikke er dækket af gebyrer efter paragraf 53.

 

Efter paragraf 12, som nævnes oven for, har miljøministeren adgang til at yde tilskud af jagttegnsmidlerne til ophjælpning af vildtbestanden, herunder forbedring af vildtets levesteder, oplysning om jagt og vildtpleje, landsdækkende jagtforeninger, gennemførelse af forvaltningsplaner for sjældne eller truede vildtarter, forskning, uddannelse og overvågning og andre jagt- og vildtforvaltningsformål efter miljøministerens bestemmelse.

Desuden indeholder Finansloven en hjemmel til, at der via jagttegnsafgiften kan afholdes udgifter i forbindelse med eftersøgning af trafikskadet vildt og til undersøgelsesaktiviteter vedrørende samspillet mellem vildt og trafik.

For bevillingsmyndigheden er det således forholdsvis nemt at finde en knag, et tilskud til DOF’s tidsskrift kan hænges op på.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »