En gruppe jægere bestående af jagtprøvelærere og IT-folk har stiftet Institut for Jagt, som bl.a. vil anvende langt mere e-læring, når kursister undervises til den obligatoriske jagtprøve

Af Institut for Jagt

E-læring er i højsædet hos Institut for Jagt, hvor kombinationen af det digitale og den fysiske bog gør, at man kan optimere et undervisningsforløb for den enkelte jagttegnsaspirant og derved kan være med til at gøre dem til bedre jægere.

Brugen af data kan højne kvaliteten af undervisningen, hvor aspiranten nemt kan få indblik i, hvilke områder der skal læses mere op på og underviseren kan se de områder i materialet, hvor der evt. bør sættes ekstra ind.

Alex Steninge Jacobsen, direktør for Institut for Jagt, er på en mission. En mission der omhandler at få digitaliseret alt den del af jagtvæsnet, der kan digitaliseres, begyndende med undervisningsmaterialet.

Som både jæger og jagtegnslærer har Alex Steninge Jacobsen jagt helt tæt ind på livet, og med en lang karriere hos en af landets største IT-leverandører, er det at tænke digitalt ind fra starten en helt naturlig proces for ham. Denne kombination samt adskillige forespørgsler fra unge jagttegnsaspiranter om, hvornår de mon kunne få en e-bogsudgave af jagtbogen, fik Alex Steninge Jacobsen til at starte Institut for Jagt.

Institut for Jagt er drevet af aktive jægere, herunder jagttegnsundervisere og al materiale er baseret på input og feedback fra nogle af Danmarks bedste jægere, naturfolk og undervisere.

Selve undervisningsmaterialet består af powerpoints, relevante artikler, en quiz app, en grundbog og en e-bog.

Institut for jagt tilbyder et alternativt undervisningsmateriale, hvor man i udpræget grad vil gøre brug af E-læring

Til app’en er der blevet lavet mere end 3.000 spørgsmål samt indsat over 1.200 vildtbilleder – gjort for at skabe et bedre grundlag for at kende vildt i naturen, i stedet for at skulle huske det enkelte billede.

Det, at blande det digitale med den fysiske grundbog giver nogle gode muligheder for at højne kvaliteten af undervisningen, idet det pludselig bliver muligt ved brug af data at finde ud af hvor aspiranten bør læse mere eller hvilke områder, frem for andre, underviseren skal fokusere på.

Da udgangspunktet er pensum, er bogen koncis. Det er en grundbog til jagttegn. Den beskriver f.eks. ikke ulven eller kedeljagt, da det ikke er pensum. Man lærer først at blive jæger, når man har fået jagttegnet. I den forbindelse udtaler Alex Steninge Jacobsen:

”Vi blev grundlagt med ideen om at skabe grundlaget for uddannelsen af fremtidens jæger. Dette opnås ved at digitalisere og gamificere jagttegnsmaterialet, hvorved læringen øges hos jagttegnsaspiranter. Markedet for jagttegn skal igennem samme rejse, som markedet for kørekort har været igennem”.

Mere information omkring Institut for Jagt kan findes her på institutforjagt.dk

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »