Klik og læs her de gældende jagttider for jagtåret 2022/23

Af Redaktionen

Jagttiderne fastsættes af Miljøministeren og er anlagt således, at dyrene har fred i yngletiden hvor de har æg/unger. Arter hvor der ikke er fastsat jagttid, er fredede hele året, med mindre andet nævnes.

Således er der også lokale jagttider, der enten indskrænker eller udvider jagttiden i områder, hvor dette vurderes hensigtsmæssigt.

  • For de fleste vildtarters vedkommende går jagtsæsonen fra september til og med januar, med undtagelsen af det man kalder for sommerjagten på råbukke, der går fra 16. maj til 15. juli.
  • Pattedyr og fugle, for hvilke der ikke er fastsat jagttid, er fredede hele året.
  • Pattedyr og fugle, for hvilke der er fastsat jagttid, er fredede udenfor jagttiden.
  • Fredning af en vildtart omfatter, hvor andet ikke er angivet, tillige artens yngel samt reder og æg.
  • Jagt må kun finde sted i tiden mellem solopgang og solnedgang. Ænder og gæs må dog jages i tiden fra 1 1/2 time før solopgang til 1 1/2 time efter solnedgang.

 

Se artikel om jagtudstyr mm. her

Se jagttiderne her

Jagttabel 2022/2023

Særligt om gåsejagt i august

Se også jagttiderne i Netnatur’s gratis app, som kan hentes på Google Play og i AppStore.

Se jagttiderne generelt og lokalt for kron- og dåvildt her

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »