NYHED: Jægerforbundet taber millioner i EU-udbud og mister dermed sit tilskud til uddannelser. Det får ny formandskandidat til at rejse spørgsmålet.: Hvad skal der nu ske med Jagtens Hus?

Af Redaktionen

Fredag middag d. 10. juli kunne man bl.a. på Jægerforbundets Facebookside læse et opslag skrevet af den nye formandskandidat Jesper Lindgaard, der konstaterer, at Jægerforbundet fremover står til at tabe millioner i tilskud til uddannelser.

I de næste fem år vil vildtforvalteruddannelsen samt uddannelsen som f.eks. jagttegnslærer, riffelinstruktør og uddannelsen i forbindelse med udsætning af fuglevildt efter alt at dømme blive varetaget af Skovskolen.

Netnatur.dk har rettet henvendelse til Skovskolen, der i tilsendt mail har lovet at vende tilbage med en kommentar fra rette vedkomne efter d. 6. august. Vi bringer herunder opslaget skrevet af Jesper Lindgaard:

Hvad skete der lige her ?

Jeg er blevet kontaktet af flere personer, som fortæller mig at Danmarks Jægerforbund har tabt seks uddannelser i et EU udbud til Skovskolen!

Er det er farvel til Jagtens Hus, Vildtforvalter skolen og endda måske flere medarbejdere ?

Naturstyrelsen har været i EU udbud med vildtforvalter-, Jagttegnslærer-, riffelinstruktør-, flugtskydningsinstruktør-, skydeleder-riffel- og udsætning af fuglevildt uddannelserne. Det forlyder at denne fem-årige kontrakt er vundet af Skovskolen. En kontrakt til ca 33 mill kr over en fem-årig periode.. Og med mulighed for forlængelse..

Flagskibet eller grundstenen for tilblivelsen af Vildforvaltningsskolen i 1950 på Kalø, er nu vist historie. Andre helt grundlæggende kurser for jægere, kan forsvinde fra Kalø og dermed for Jagtens Hus. En kontrakt på de ca 5-6 mio. kr. om året, plus evt tilskud fra Naturstyrelsen. Det lyder bestemt ikke lovende for fremtiden. Yderlig et søm i den økonomiske trængte kiste.

Hvad med det som der heller ikke tales om … Byggeprojekt ”indkvartering” på Kalø ??? Fortsætter disse planer, eller skrinlægges de, inden der er fremvist et budget ?

Hvad sker der med medarbejdere, frivillige instruktører og undervisere, der har brændt for at undervise på disse kurser ?

Har DJ udbudsmateriale bare ikke været godt nok ? Hvad er der sket ? Kan Danmarks Jægerforbund blive underentreprenør ? Det bliver spændende at høre en fremtidig køreplan.

Skovskolen, med Københavns universitet bag sig, har gjort sig et ”Scoop”. Man ved ikke helt om man skal græde, eller ønske Skovskolen tillykke.

Er meget spændt på hvornår der meldes noget ud officielt og hvad det kommer til at betyde for os alle.

 

Skovskolen er en del af Institut for Geovidenskab og Naturformidling på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. I følge Jesper Lindgaard har skovskolen vundet EU udbud og vil derfor fremover varetage nogle af de uddannelser, der p.t. er oprettet med tilskud på Jagtens Hus, der drives af Danmarks Jægerforbund på Kalø.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »