“Er enevældet på vej tilbage?” spørger måske ny formand i Danmarks Jægerforbund, som retter skarp kritk mod ønske om at bryde med danske jagttraditioner og indføre arealkrav 

Af Redaktionen

Miljøminister Lea Wermelin gør, hvad de fleste i hendes stol har gjort før hende, når de er blevet præsenteret for en indstilling fra Vildtforvaltningsrådet. 

Hun følger indstillingen. 

Det gjorde hun da et enigt Vildtforvaltningsrådet i foråret indstillede fredning af tre ænder herunder en af verdens mest talrige ænder, den blandt strand- og havjægere hæderkronede dykand havlitten.

Nu er det en anden hæderkronet vildtart, der må stå for skud i ministeriet nemlig kronhjorten. Og denne gang gør det samme sig gældende nu.

Lea Wermelin har vurderet Vildtforvaltningsrådets indstilling om indførsel af arealkrav og har traditionen tro valgt at følge rådets anbefaling.   

LÆS også: Miljøminister vil indføre arealkrav  

Minsteren begrunder sin beslutning med, at der mangler ældre hjorte og at der er en overrepræsentation af hinder i forhold til hjorte i den danske bestand. 

LÆS også: Der nedlægges langt flere hinder end hjorte 

Ministerens beslutning har udløst et væld af kritiske indlæg på de sociale medier og herunder også et indlæg fra Danmarks Jægerforbunds måske nye formand Jesper Lindgaard.

“Fik vi lige enevælde retur igen efter ca 350 år i Danmark”?

Det spørgsmål rejser formandskandidaten, som i lighed med flere andre mener, at arealkravet kan være et indgreb i den personlige ejendomsret. 

Jesper Lindgaard stiller også spørgsmålstegn ved Danmarks Jægerforbunds (DJ) rolle i hele processen, der har været under opsejling i de sidste fem år.  

“Har DJ virkelig ikke magtet at komme med argumenter mod dette forslag? Eller for den sags skyld bedt om en undersøgelse af effekten?”

“Vis mig den saglighed, der skulle godtgøre denne beslutning om arealkrav”, skriver han. 

Langt de fleste kronhjorte nedlægges i brunstperioden, men miljøminister Lea Wermelin (S) mener alligevel ikke, at hjortevildtet kan forvaltes alene ved regulering af jagttiderne og anvendelse af sprossefredninger. Hun ønsker, at der indføres arealkrav ved jagt på kronvildt.

Formandskandidaten mener ikke, at “en vildtart, som i den grad er en succeshistorie, skal styres af følelser og usaglige holdninger.” Derfor efterlyser han faktuelle informationer, der kan retfærdiggøre beslutningen.  

“Åbenhed i denne konklusion og indstilling, ser jeg gerne” lyder det fra Jesper Lindgaard, der savner et håndfast “bevis på” at der ikke er nogen vej uden om arealkrav i den danske kronvildtforvaltning. 

“Sørgeligt” er et af de mange ord, som formandskandidaten hæfter på sin kommentar, som han afslutter med følgende citat: 

“Jeg er mildest talt rystet”

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »