Poul Kjeldgaard formand for Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd (JKF) i Roskilde betegner i læserbrev det som “gruopvækkende”, at DJs bestyrelse ikke toner rent flag og selv informerer egne tillidsrepræsentanter om den adaptive forvaltningsplan …

LÆSERBREV indsendt af Poul Kjeldgaard, formand for JKF-Roskilde

Som formand for Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd (JKF) i Danmarks Jægerforbund (DJ) lærer man at være forberedt på lidt af hvert. Det jeg lige har erfaret gennem Lands Jagtforeningen (LJF) er dog yderst chokerende og gruopvækkende, ja nærmest en katastrofe.

Er det DJ’s ledelsens ønske med indførelse af Adaptiv Vildtforvaltning, at forhindre al jagt for den almindelige jæger i Danmark?

En jagtforvaltning (Adaptiv Vildtforvaltning) som DJ ellers altid har taget afstand fra!

Jagten i Danmark er reguleret af Jagtloven i medfør af div. bekendtgørelser. Dette bliver måske nu fraveget og vil medføre en ændring således at Jagtloven, lige som i Holland, eventuelt vil blive erstattet af en “Flora- og Faunalov”

Som JKF-Formand finder jeg det gruopvækkende, at DJ ikke toner rent flag og selv informerer egne tillidsrepræsentanter inden at adaptiv forvaltningsplanen føres ud i livet.

Planen har åbenbart været flere år undervejs uden at vi tillidsfolk har været orienteret/inddraget i planlægningen, hvilket er direkte svinsk og uacceptabelt. Så omfattende beslutninger kræver alle medlemmers inddragelse.

Der er tale om et tillidsbrud af allerværste karat.

Det materiale, jeg selv har modtaget for 3 dage siden, fra DJ, antyder en fordækt vej til at implementere Adaptiv Vildtforvaltning på.

Nu må det på det kraftigste kræves, at vi JKF-Formænd bliver totalt informeret af DJ’s ledelse således, at der kan debatteres sagligt og fyldestgørende, hvad DJ’s medlemmer vil med jagten i Danmark.

JKF er DJ’s politiske organ, hvorfor det nu er på tide, at DJ’s samlede ledelse stilles til ansvar af JKF-afdelingerne og med samlet opbakning af Jagtforenings-bestyrelserne.

Her ses endnu et bevis på, at DJ agerer enevældigt og uden at have samarbejdet med sit bagland i orden: Ingen information og ingen debat om egne ideer og tanker.

Herved kan kun siges ét: DJ har ikke sikret sig opbakning fra Kredse, JKF-afdelinger og lokale jagtforeninger.

Det er bekymrende, at DJ ikke selv har underrettet sine tillidsfolk/medlemmer om ovenstående, men at det i stedet skal erfares gennem en anden jagtforening.

Poul Kjeldgaard, Formand for JKF-Roskilde

NETNATUR.DK:

For god ordens skyld skal det nævnes at redaktionen 11.07 har skrevet til Claus Lind, formand for Danmarks Jægerforbund og endnu engang anmodet om en redegørelse, som kan forklare Jægerforbundets begejstring for det nye vildtforvaltningssystem. Samtidig har vi bedt om en redegørelse, der kan begrunde den tilsyneladende meget tavse kommunikation internt i DJ, som læsebrevskribenten her giver udtryk for.

Claus Lind holder midlertidig ferie frem til første august, hvorfor vi d. 11.07., som det blev opfordret til i auto-besvarelsen, sendte samme spørgsmål videre til DJ’s næstformand Henrik Frost Rasmussen.

Dog har vi endnu ikke modtaget svar …

%d bloggers like this: