Aflæst sort på hvidt har jægerne i de seneste år leveret den afskydning, der efterspørges. Det hævder John Chris, der konstaterer, at de gode nyheder desværre er havnet i jægerforbundets syltekrukke

Læserbrev af John Chris, Administrator af FB Hjortevildtforvaltning 

Resultatet af tandsnitsindsamlingerne over 3 år viser et gennemsnit på ca 9% hjorte på + 8 år, over 3 sæsoner.

Tandsnitsindsamlingerne har resulteret i, at Danmarks Jægerforbund i ifb med disse har udgivet såkaldte ”fag”rapporter.

Som en del af målsætningen gennem disse ”fag”rapporter, der er blevet udgivet ifb med tandsnitsindsamlingerne, skrev man bla denne ”SMART målsætning i 2017:

”Problemet med den pågældende målsætning er, at den relaterer sig til den levende bestand, som ikke lader sig opgøre. Men en yderligere skærpelse af målsætningen, og hvis man gjorde denne Specifik Målbar Ansvarlig Realistisk Tidsfokuseret, ville vise, om vores lokale forvaltning bragte os tættere på målet, eller om denne allerede er opfyldt. Den SMARTe formulering kunne være:

  • 5% af forårsbestanden skal udgøres af hjorte på mindst 8 år.
  • Målsætningen er vurderet som opfyldt, når en opgørelse af udbyttet af den pågældende bestand over en treårig periode viser, at 5% af udbyttet af forårsbestanden (dvs. voksne og etårs dyr) udgøres af hjorte på mindst 8 år.
  • Ansvaret for at indsamle data påhviler dem, der nedlægger kronvildt fra bestanden.
  • I en velstruktureret kronvildtbestand kan 5% af den samlede bestand (forårsbestand inklusive årets produktion af kalve) udgøres af hjorte på mindst 12 år.
  • Ved at vurdere det over tre sammenhængende sæsoner udviskes sæsonudsving.”

Og menes der at målsætningen er opfyldt, når der er foretaget tandsnit af ”alle” nedlagte dyr over en 3 årig periode, eller blot stikprøver, som er tilfældet nu?

Menes der ”alle” nedlagte dyr over en 3 årig periode, ja så er det nok usandsynligt at vi nogensinde får nogle svar, da det jo nok aldrig kommer til at ske at vi har tandsnitsanalyser på alle nedlagte hjorte i Danmark. Og hermed har DJ jo fribillet til at søge tilskud til at indsamle tænder til evighed, uden at være forpligtiget til at komme med nogle som helst resultater eller anbefalinger.

Men menes det stikprøver, så er der jo data til rådighed nu.

FOR !!!!!!!!!!

Kigger man på resultatet fra 2016- 2017, ligger tallet på, at ca. 5% udgøres af +8 års hjorte.

Kigger man på resultatet fra 2017- 2018, skriver DJ jo selv at tallet her er ca. 17% udgøres af +8 års hjorte

Kigger man på resultatet fra 2019- 2020, ligger tallet jo nu oplyst til, at 5,4 % udgøres af +8 års hjorte. (Sæsonen 2018 – 2019 kan jeg ikke finde data på.)

Så over disse 3 sæson målinger ligger % andelen af + 8 årshjorte på ca 9% i gennemsnit.

Altså fuld indfriet de mål, der er sat i denne føromtalte SMART-målsætning.

Så selv om man gennem de 3 år, jeg har kunnet finde data på, er opmålt et gennemsnit på ca 9% af + 8 års hjorte, ja så er man altså stadig ikke i mål.

Og hvorfor er det så vigtigt for DJ d. 4-9-2020, at skrive på trods af disse resultater, som er opnået i sidste sæson, kan man ikke på en enkelt sæson konkludere, at man er i mål.

Hvorfor er man ikke i mål, når 3 års målinger viser et gennemsnit på ca 9%?

Og hvis de data, der er indsamlet og de resultater der er opnået, alligevel ikke er repræsentative, hvordan i alverden kan man så sætte sådan et mål ?

DJ fik, hvad de bad om, nemlig at jægerne indsamlede tænder, så DJ selv kunne lave rapporter omkring resultaterne af disse indsamlinger. Og på trods af det, så skal det åbenbart ikke bruges til noget, selv om det mål DJ selv har sat, ER indfriet.

Og så er det i øvrigt også underligt, at når der nu ifb med DJ´s egne indsamlinger og data, pludseligt er meget vigtigt hvor repræsentative dataéne er, hvorfor var det så ikke relevant, da vi gjorde opmærksom på det ifb med valideringen af metoden?

For her er den repræsentative faktor da om muligt endnu mere vigtig.

Da vi gjorde opmærksom på tandsnitsmetodens uanvendelighed, var det bla. på baggrund af de her parametere:

Ingen kunne redegøre for om de 37 dyr var repræsentative for de øvrige skudte dyr, og ingen kunne redegøre for om de skudte dyr var repræsentative for den levende bestand.
To meget højt uddannede statistikere udtrykte det således:
” Vi har ingen sikkerhed for, at de mærkede dyr er repræsentative for populationen. Vi har ingen sikkerhed for, at de skudte dyr er repræsentative for populationen. Vi har ingen sikkerhed for, at de indsendte kæbepartier er repræsentative for de skudte dyr. Vi har ingen sikkerhed for, at der for alle dyr og i alle aldre udvikler åreringe hvert år og vi har ingen sikkerhed for, at vi kan estimere alderen blot nogenlunde korrekt.”

Vi dokumenterede, at der var brugt en udregningsmetode, der gav et voldsomt misvisende resultat. Den korrekte forklaringsgrad på metoden er 35%, og ikke 92% som DCE hævdede

Egon Bennetsen påviste, at der ikke var styr på om hvorvidt de anvendte tænder til valideringen, nu også reelt havde kendt alder. I 7 ud af 17 eksempler fra Oksbøl, var dette ikke tilfældet. I de resterende 20 eksempler, var dyrene fra dyrehaver (ikke vilde dyr), og her foreligger heller ingen brugbar dokumentation, der berigtiger dyrenes faktiske alder. Ovenstående grunde burde have været rigelig dokumentation for blankt at afvise metoden.Men på trods af ovenstående, valgte VFR, DCE og DJ i særdeleshed, totalt at ignorere disse argumenter og opfordrede jægerne til at indsende tænder, så vi kunne blive ”klogere” på alderfordelingen af de hjorte der skydes i Danmark.

Og nu har man så resultater over 3 sæsoner, og hvad bruges det til:

Svaret er: Vi bruger det til ingenting …

Hele det her tandsnitscirkus lugter langt væk af interesse-tilpassede fortolkninger, samt et argument for at søge tilskudskroner.

Og når DJ så alligevel ikke engang bruger deres resultater aktivt til noget som helst, hvorfor er det så lige vi skal sende tænder ind?

Der er INGEN faglighed i det her makværk, og de danske jægere, der har sendt tænder ind til det her, må føle sig godt og grundigt til grin.

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 129)

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »