Hjortesagen er ikke gået på ferie, og kampagnen “Stop kæbeindsamling” førte til, at nogle jægere så rødt. Læs her kampagne-stifters kommentar på de første reaktioner

Hjortesagen holder ikke ferie. Det stod klart, da en kampagne kaldet “Stop kæbeindsamling” blev delt og debatteret på de sociale medie i de sidste dage af juli 2017

Kampagnen mod indsamling af kæber fra nedlagte krondyr, er sat i værk af John Chris, stifter af Facebook Gruppen “Hjortevildtforvaltning i Danmark”, som er blevet et af de mest anvendte medier, når der debatteres kronvildt.

Stop kæbeindsamling

Det var dette banner, der fik især jægere, som ikke var enig i budskabet, til at se rødt

John Chris placerede kampagnen som top-banner i gruppen og det gik efter alt at dømme flere af gruppens medlemmer for nært.

Også Netnatur.dk, der d. 29.7. omtalte kampagnen, fik et par kradse bemærkninger med på vejen, da der blev skudt med skarpt i diverse Facebook grupper for jægere.

Læs mere: Stop Kæbeindsamling

Der var åbenbart mere jagt-politik i kampagne-budskabet end som så, selv om det må antages, at alle jægere – uanset hvor man end står i den aktuelle hjortesag – har interesse i at få besvaret de spørgsmål, som er rejst om metodens anvendelighed inden den lægges til grund for fremtidens forvaltning.

Men der blev der nok skudt lidt forbi målet. Ikke alle mente indsamlingen skulle stoppes, selv om DCE og Danmarks Jægerforbund har valgt, at de åbenbart ikke vil svare på de tre spørgsmål, som den såkaldte opposition i den aktuelle sag ønsker at få besvaret.

Facebook indlæg måtte slettes

Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v.

Den danske DCE-undersøgelse, som skulle bevise tandsnitsmetodens værdi, er dumpet af landets måske mest kyndige på området. Alligevel fastholder Jægerforbundet og DCE metoden og det har udløst en kampagne på de sociale meder kaldet “ Stop kæbeindsamling”

Det røde stop banner kridtede banen op og navnlig dem, der mener, at man skal se bort fra de danske undersøgelses-resultater, kom til tasterne.

Stop kæbeindsamlings-kampagnen udløste adskillige indlæg og i en af landets største Facebook-grupper blev tonen så perfid, at administrator måtte skride ind og fjerne de mest krænkende indlæg.

Men hvordan skriverierne hos den person, som tændte ilden og fik nogle af jægerne involveret i sagen om fremtidens forvaltning, til at se rødt. Det har vi spurt om i en række spørgsmål, som er sendt til John Chris, administrator og stifter af Facebookgruppen Hjortevildtforvaltning i Danmark, som i juli måned passerede 2.100 medlemmer

Netnatur.dk:  Det ser ikke ud til, at du har alle jægere med dig, når du opfordrer til, at man ikke skal indsende tænder fra nedlagt kronvildt. Fortryder du, at du søsatte kampagnen ”Stop Kæbeindsamling” ?

John Chris: Nej

Netnatur.dk: Nogle af de personer, der er med i gruppen føler sig bondefanget, da de nu deltager i en Facebookgruppe, som sender et klart signal, som de ikke sympatiserer med, da de mener, at man i modsætning til kampagnens budskab, skal støtte op om indsamlingen. Bliver disse nu, mod deres vilje, taget til indtægt for budskabet og bør de stadig blive i gruppen, selv om de støtte DJ og DCE i den aktuelle indsamling?

John Chris:
Budskabet er et statement fra min side, på samme måde som Danmarks Jægerforbund (DJ) opfordrer til, at man skal deltage i indsamlingen.
Ingen behøver at være enige med mig og min holdning. Men flere af de uenige bør grave et enkelt spadestik dybere i den her problemstilling og forholde sig til, hvad der ligger til grund for dette statement. Nemlig ubesvarede spørgsmål.
Og såfremt de tvivlende er medlemmer af DJ, hvorfor henvender de sig så ikke til DJ for at få afklaret de her spørgsmål ?
Hvis DJ (med DCE´s hjælp) har svaret på spørgsmålene, hvorfor svarer de så ikke bare ?
At grave sig ned, som de gør nu, gavner ikke deres troværdighed …

Netnatur.dk: Facebookgruppen, som du har stiftet, har oplevet ret kraftig vækst i de seneste uger, og i et opslag kan man læse om en ret betydelig fremgang. Men de sidste to dages debat ser ud til at have kostet på antallet af medlemmer. Hvor mange har valgt at forlade gruppen?

John Chris: Ca 45 har forladt gruppen og 10-12 nye er kommet ind i gruppen. Så alt i alt en nedgang på ca 35 medlemmer.

Netnatur.dk ”Stop Kæbeindsamling” har virket meget provokerende på nogle, selv om det er tale om en frivillig indsamling. Har du et bud på hvorfor reaktionerne hos nogle af f.eks. din gruppes medlemmer har været så voldsomme?

John Chris:
Nej, det har jeg ikke et bud på. Jeg er dog langt mere bekymret over, at folk ikke undrer sig over, hvorfor de adspurgte instanser (DCE og DJ) med al tydelighed ikke ønsker at svare på de her spørgsmål.

Netnatur.dk: I nogle af de indlæg, der har været fremført, har det heddet sig, at modstanden mod indsamlingen i virkeligheden bunder i, at man forsøger at forhindre afsløring af rigets tilstand – vel at mærke forstået som en lille andel af gamle hjorte i bestanden. Ligger der bag ønsket om højere faglighed i evaluering af kronvildt-bestanden også et slet skjult ønske om sløre en ”forkert” afskydning i forhold til de mål, der er formuleret for bestanden?

John Chris:
Jeg har ingen ønsker om at sløre noget som helst. Metoden (Tandsnitsmetoden red.)  er dokumenteret til at være ubrugelig, og derfor kan der af de indsamlede kæber ikke udledes noget som helst brugbart omkring alder. Og derfor skal de “konklusioner” som DJ jo allerede ER ved at træffe og rådgive udfra, afvises som værende ulødige.

Netnatur.dk: Mange jægere vil gerne bidrage med data til fremtidens vildtforvaltning og sender f.eks. vinger ind til DCE fra nedlagte andefugle ligesom de indsender oplysninger om det vildt, som de har nedlagt i løbet af sæsonen. Man kan godt forestille sig, at mange vil være i et dilemma, når sæsonen starter, da de måske vil føle, at de svigter deres rolle som bidrager til forvaltningen, hvis de følger budskabet i din kampagne. Har du tænkt over de mere langsigtede konsekvenser ved kampagnen og den tillid, som jægerne har eller bør have til landets vildtadministration?

John Chris:
De langsigtede konsekvenser af ubrugelige metoder er katastrofale og uoverskuelige. Og jeg kan kun igen opfordre til IKKE at deltage i sådanne indsamlinger, hvor der ingen garanti er for fagligheden.

Netnatur.dk: Har du et indtryk af hvor mange, der læser kampagnen og forholder sig til den i forholdet til det antal jægere, der udøver jagt på kronvildt?

John Chris:
Jeg tror der er mange, der læser kampagnen, og jeg tror også, at mange af disse er kronvildtjægere

Netnatur.dk: Hvad skal der til for at du vælger at stoppe kampagnen mod indsamling af tænder og kæber fra nedlagte krondyr?

John Chris
DCE skal bare svar på de 3 spørgsmål, der er stillet….

KLIK og læs mere om Kæbesagen

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »