En vindersag gøres til en tabersag, mener tidligere DJ-formand, som desuden hævder, at DJ misser, at man er betroet forhandlingsmandatet for samtlige jægere …

Af Redaktionen (1. august 2015)

Danmarks Jægerforbund er kommet på kollisionskurs med de danske jægere og konflikten spreder sig dag for dag.

Konflikten bunder i, at Danmarks Jægerforbund mener, at de danske jægere skal under administration og mere eller mindre tvinges i ind i laug, hvis eksisterende jagetregttigheder skal bevares.

Forbundets tidligere formand Ole Roed Jakobsen ser dog helt anderledes på det.

“En kæmpe succeshistorie med kronvildtet er ved at løbe ud med tidevandet” skriver han i debat på Facebook, som de sidste uger hver dag har modtaget hundredevis af indlæg fra jægere. Langt de fleste fra jægere, der udtrykker modstand mod Jægerforbundets laug-tanker

Ole Roed Jakobsen mener, at Danmarks Jægerforbund har været lidt for hurtige til at acceptere hele præmissen for den igangværende debat.

“Man griber i afmagt til nuancer af forklaringer om “hvis vi ikke gør sådan eller sådan så bliver det bare meget værre”, skriver han.

Ole Roed Jakobsen hævder desuden, at Danmarks Jægerforbund har misforstået deres mission i debatten om adaptiv vildtforvaltning.

“Hele denne sag er IKKE et DJ anliggende, MEN derimod en sag for ALLE potentielle ca. 230.000 jagttegnsløsere, lyder det fra den tidligere formand Ole Roed Jakobsen.

“DJ misser fuldstændig, at man er betroet forhandlingsmandatet for samtlige jægere, medlemmer af DJ eller ej og det skinner desværre tydeligt igennem i samtlige “svar/bortforklaringer”, hævdes det.

DJ’s tidligere formand refererer til den debat, der har udspillet sig på de sociale medier, hvor jægernes forhandlere i vildtforvaltningsrådet har budt op til dialog med de danske jægere.

Men den nuværende formand og visse HB medlemmer kommer ifølge Ole Roed særledes uheldig fra deres debat med jægerne.

Svarende og de manglende svar betragter han som “dybt skræmmende og rystende læsning”

“Er det at kæmpe jægernes sag med indskrænkninger og bureaukrati”? spørger Ole Roed Jakobsen og fortsætter:

“Er det at kæmpe en sag, hvor viden totalt mangler, når man samtidig påberåber sig, at vildtforvaltning skal hvilke på et kvalificeret fagligt grundlag?”

Ole Roed Jakobsen mener faktisk, at de danske jægere allerede et langt stykke hen af vejen har forvaltet det danske kronvildt i overensstemmelse med det som man har udtrykt ønske for i Vildtforvatningsrådet.

“Er hjortevildtet blevet bedre “fordelt” rundt i landet – JA.

“Er bestanden generelt forøget til gavn for alle – også de “almindelige” naturinteresserede – JA

“Kan vi stole på optællingerne, når afskydningstallene faktisk påviser, at vi i så fald skulle bortskyde tæt på 50% af bestanden – NEJ.

” Kan vi stole på, at der ikke er generelt flere ældre hjorte i den frie vildtbestand – NEJ.

Sådan lyder Ole Roed Jakobsens spørgsmål og svar. Han mener der endnu er alt for mange spørgsmål, der skal besvares før det giver mening at tale om løsningsforslag.

” Der er masser af spørgsmål at stille til de andre organisationer” lyder det.

“Dermed er der også masser af muligheder for at holde døren åben for forhandling” lyder det fra Ole Roed Jakobsen, der peger på “dårligt politisk håndværk og manglende forhandlingsevne” som en af forklaringerne på at Danmarks Jægerforbund nu er havnet på en brændende platform.

En platform DJ dog ser ud til at forsvare, selv om 9 ud af ti jfr. en ikke repræsentativ undersøgelse på Facebook er modstander af tvunget laugdannelse, hvis man vil skyde hjort.

Jægerforbundet har gjort en oplagt vindersag til en tabersag.

“Håndklædet er netop landet på ringgulvet med et tordende tomt, hult brag … Hovedrystende …”

slutter Ole Roed Jakobsen.

KLIK og læs også tilsendte LÆSERBREVE 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »