DJ ønsker fuld kontrol over jagten i Danmark. Det påstår Lands Jagtforeningen i tilsendt pressemeddelelse, hvor den herserede debat om arealbegrænsning og laugdannelse kædes sammen med DJ’s ønsker om adaptiv vildtforvaltning …

KLIK og læs mere om JAGT

Af Lands Jagtforeningen (LJF) Den. 19. juli 2015

Der er et yndigt land, skrev en af datidens store digtere. Men ønsker vi at Danmark skal bestå, som det skønne land som Adam Oehlenschlæger i sit digt beskrev?

Et land hvor den frie råderet over egen jord er en selvfølge. Eller vil vi hellere have et land, hvor formynderi overtager den frie jagtret og ejendomsret. Det er Lands Jagtforeningens spørgsmål til de danske jægere.

For mere end et år siden gjorde Lands Jagtforeningen (LJF) de danske jægere opmærksom på de tiltag, som DJ har planer om med hensyn til adaptiv forvaltning. Og hvilken betydning det kan have for den fremtidige udøvelse af jagt i Danmark.

Vi rejste spørgsmål om, hvordan adaptiv vildtforvaltning vil påvirke jagten på de stationære vildtarter. Dertil fik vi et noget trægt svar fra DJ. Det handler ikke om stationært vildt, kun om trækvildt, lød det.

LJF påpegede dengang den fare det kan medføre, hvis der under overfladen hos DJ arbejdes med en plan om adaptiv forvaltning i lighed med den Hollandske Model.

Reaktionen på LJF’s udtalelser blev modtaget med et direkte angreb på foreningens formål.

Påstanden, der har været fremført i diverse debatter, er, at LJF kun er sat i verden for en ting, nemlig at skade DJ. Er det ikke sådan, at det kun er DJ, der kan skade sig selv ved gentagende gange at udøve urent trav over for sine medlemmer?

Arealbegrænsning er næste skridt DJ anbefaler sammen med Den Nationale Hjortevildtgruppe. Igen ser vi, at DJ prøver at gennemføre det uden den almene jægers viden. Kun et tilfælde afslørede deres plan.

– Vi har ikke kunnet handle anderledes, siger DJ til trods for de har formandsposten i Den Nationale Hjortevildtsgruppe.

Hjortelaug rundt om i landet har holdt møder med oplæg til hvordan en forvaltning af hjortejagten kunne se ud. Men det hele har kun været et spil for galleriet.

Den afslørende plan, der er kommet frem, har hele tiden været den, DJ ønskede gennemført.

Ja man kan næsten få den tanke, at det er en aftalt plan mellem Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund. Vel at mærke med det formål, at man med tiden sikrer sig tvunget DJ-medlemskab via hjortelaugene.

Hvad kan tænkes bliver det næste skridt: At man som jæger skal være medlem af et marklaug for at udøve jagt på markvildt?

De enkelte problemerstillinger, der tårner sig op ved DJ’s plan, vil LJF ikke gå i detaljer med i denne skrivelse. De er beskrevet af foreninger som Jysk Jæger og Landbrugslav (JJLL) og Bæredygtig Landbrug.

LJF kan kun tilslutte sig disse foreninger og bakker 100% op om dem.

Jysk Jæger og Landbrugslaug har lavet et oplæg til den fremtidige hjorteforvaltning, som sendes til Vildtforvaltningsrådet. Oplægget har bl.a. LJF som medunderskriver.

LJF’s grundlæggende holdning er beskyttelse af den frie jagtret for den almene jæger efter den gældende jagtlov. Og at intet kan sætte sig ud over denne ret.

Hvad er LJF’s teori omkring DJ’s tilslørede planer med adaptiv forvaltning og indskrænkelse af jagtretten og arealbegrænsning, hvis den enkelte jæger ikke er medlem af et hjortelaug?

LJF kan kun se det skyldes økonomien i Danmarks Jægerforbund og et ønske om fuld kontrol over jagten i Danmark.

Ovenstående er tilsendt Netnatur som en pressemeddelse og indlægget er udtryk for skribentens holdning. Ønskes en pressemeddelse eller et læserbrev optaget på Netnatur.dk, kan der sendes en mail til info@netnatur.dk

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »