Danmarks import af svinekød fra lande ramt af afrikansk svinepest betyder ifølge Gylle.dk, at vildsvinehegnet, som er tænkt som sikkerhedsnet under den danske svineeksport, virker ”noget hullet”

Af Redaktionen

”Danske landmænd driver slagterier i lande, der er ramt af afrikansk svinepest, men alligevel sender de titusinder af tons svinekød hjem til Danmark hvert år”.

Det skriver Gylle.dk

Hjemmesidens administrator Kjeld Hansen, journalist, forfatter, foredragsholder og miljødebattør finder det betænkeligt, at Miljø- og fødevareministeren på den ene sider tillader import af svinekød fra lande ramt af afrikansk svinepest, men på den anden side vil etablere et hegn langs den dansk-tyske grænse, som skal forhindre vildsvin i at træde ind over landegrænsen.

Gylle.dk hæfter sig især ved, at afrikansk svinepestvirus – ifølge meldinger fra miljøministeriet – trives godt i fersk, nedkølet kød.

I ministeriets ”udbruds-manual” fra august 2017 har hjemmesiden fremhævet følgende:

”Afrikansk svinepestvirus er meget stabil i ekskrementer fra inficerede svin og i svinekroppe, fersk kød og nogle svinekødsprodukter, som opbevares ved kølerumstemperatur.”

Også dansk import fra Baltiske lande

Ifølge Landbrug & Fødevarer er det fremfor alt tysk svinekød, der importeres til Danmark og 63,6 % af den danske import i 2016 stammer fra Tyskland, hvor der endnu ikke er påvist svinepest.

19.665 tons (10,6 %) stammede fra Polen, der nu er ramt af afrikansk svinepest, mens mindre mængder importeres fra Letland, Litauen og Estland, der alle er ramt af smitten.

I kroner og ører var der ifølge Danmarks Statistik tale om en import til en værdi af 1,03 mia. kroner fra Tyskland og 84 mio. kroner fra Polen, skriver Gylle.dk

Hjemmesiden anfægter dermed behovet for et vildsvinehegn i Danmark, da et udbrud af afrikansk svinepest på dansk grund måske ikke vil føre til helt så drastiske nedlukning af danmarks eksport, som det er set fremført.

”Helt åbenlyst gælder denne drastiske nedlukning hverken for de baltiske lande eller Polen. Smittestatus i de fire lande forhindrer ikke eksport, hverken af forarbejdede produkter eller af fersk kød, som den danske import dokumenterer”, skriver altså Gylle.dk

Vildsvinehegn med lange udsigter

“Svinevirke” er et grænsehegn mod vildsvin

Gylle.dk om Gylle.dk

GYLLEINFO er Kjeld Hansens blog, hvor der kommenteres, beskrives og afsløres stort og småt fra den naturlige verden omkring os.

Da agroproduktion beslaglægger 63 procent af det yndige land, undgås det næppe, at der af og til vil optræde indlæg, som beskæftiger sig med den omdiskuterede industri og dens stadig færre udøvere. 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »