Ær – eller ahorn, som træet også kaldes, er et hjemhørende træ, og udbredt over det meste af landet

Af Redaktionen

Ærens naturlige udbredelse strækker sig fra Syditalien og så højt mod nord som Tromsø i Norge.

Æren er i ungdommen skyggetålende, men den kræver for sin fortsatte udvikling løbende lysåbninger, for at trives. Den forynger sig desuden udmærket efter større katastrofer/forstyrrelser som f.eks. stormfald.

Træet forynger nemt sig selv via de propel-lignede frø, som med vinden kan transporteres op til 100 meter.

Plantningslokalitet

Æren stiller ikke de store krav til klimaet. Den kan i de yngre år skades noget af forårsfrost, men på grund af sin hurtige vækst vokser den sig ud af disse problemer. Den trives godt selv i koldt-tempererede regioner. Den er tillige relativ tolerant overfor tørke.

Skal den trives helt optimalt, så skal den plantes på nærings- og kalkrige, dybgrundede jorde med en god vandforsyning.

“Ær kan blive op til 30 meter høj og omkring 150 år gammel”

Stillestående vand i rodzonen tåler den dårligt. Samlet set er æren jordbundsmæssigt en smule mere krævende end bøgen. Dens løv omsættes let.

Undgå plantning i tørvejorde og dårligt drænede, fede lerjorde.

Der er meget beskeden erfaring med dyrkning af æren på næringsfattig sandjord. Formodentlig vil den klare sig her, men dog næppe med nogen imponerende vækst.

Anvendelse i remiser

Ær er et skyggetræ, så det kan ikke anbefales, at man laver større beplantninger. Spredt indplantning af enkelte træer vil være det bedste, så der stadigt kan trives vegetation under kronen.

Kilde: Miljøstyrelsen

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »