Ask indvandrede til Danmark for 9.000 år siden, og har i årtusinder været en del af danskernes hverdag. Den er tillige et værdifuldt træ i vores skove

Af Redaktionen

Den vokser i dag på omkring 13.000 hektar, hvilket svarer til i omegnen af tre procent af det samlede skovareal i Danmark.

Ved Skovsgård på Langeland står en imponerende stor ask. Den er ikke så høj, men træet har en diameter på knap to meter.

Udseendet

Ask kan blive op til 40 meter høj i Danmark, men normalt bliver den 25 til 30 meter. Asken har en rank, lysegrå stamme. På unge træer er barken glat, mens ældre træer får skorpebark med tætte dybe revner.

Et askeblad er sammensat af 9 til 13 småblade. Småbladene er lancetformede og savtakkede. De sidder to og to over for hinanden på én stilk. I spidsen af stilken sidder også et småblad.

Kend dine vildtplanter: Ask

Ask er let at kende om vinteren på grund af dens karakteristiske store og sorte knopper. De sidder lige over for hinanden på grenen.

Knopperne for enden af skuddene ligner små hjorteklove.

Asketræets knopper efterstræbes af hjortevildtet.

“I den nordiske mytologi fortalte man, at hele verden var et enormt asketræ ved navn Ask Yggdrasil.”

Blomsterne er små og lilla og sidder mange sammen i nogle frynseagtige blomsterstande. Der findes både han- og hunblomster samt tvekønsblomster. De kan godt findes på det samme træ, men der findes også rene han- og huntræer. Der findes også asketræer med han- og tvekønsblomster samt træer med hun- og tvekønsblomster. Så alle kombinationer er mulige.

Ask

Blomstrende ask

Askens frugter er små aflange nødder med en vinge på. Frugterne sidder i klaser på træet til langt ud på vinteren. De bliver spredt med vinden og spirer først året efter.

Voksesteder

Ask vokser bedst på en fugtig og næringsrig muldbund med rigelige mængder af kvælstof i jorden og med god vandbevægelse. Den kan ikke tåle stillestående vand.

Hvis ask ikke behøver at udvikle sig optimalt, kan den dog klare sig udmærket på de fleste jorde. Ask tåler salt og blæst.

Levevis

Askens blade springer ret sent ud – først omkring den 1. juni, hvilket normalt er efter egetræets løvspring. På dette tidspunkt er de fleste andre træer og buske sprunget ud. Før bladene springer ud, sætter asken blomster.

“Det var også i asketræerne, at vikingerne udførte menneskeofringer til guderne (oftest slaver, som blev hængt).”

Et gammelt mundheld siger: “Springer eg før ask, da går sommeren i vask”.

Asketræer kan blive mellem 200 og 300 år gammel.

Anvendelse af ask

Asketræ er lyst med en smal lys splint. Ask kan udvikle det, man kalder falsk kerne (brunkerne). Det er en mørkere gråbrun kerne, der gør veddet mindre værdifuldt. Der er ingen beskyttende stoffer i veddet. Derfor bliver det let angrebet af råd og svamp.

Asketræ er så stærkt og elastisk, at det siden oldtiden er blevet brugt til skafter på redskaber, f.eks. økser og skovle – og til vogne, stiger, spyd og buer. I nyere tid har man brugt asketræ til sportsredskaber, ski og golfkøller.

I vore dage bliver ask mest anvendt til lyse møbler, gulve og redskaber. Unge asketræer kan bruges til bundgarns-pæle. De tynde stykker af asketræ bruges mest til brænde.

I de senere år er mange asketræer ramt af svampesygdommen asketoptørre. Sygdommen tager livet af rigtig mange træer, men der på det seneste har man fundet asketræer, som har udviklet resistens over for sygdommen, hvilket giver håb for de danske asketræer.

Kilde: Miljøstyrelsen

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »