Fjeldribs er en meget alsidig plante, som kan anvendes i både remiser og læhegn. Den giver både blomster og bær. Den tåler fint både skygge og fuld sol

Af Redaktionen

Fjeldribs (Ribes alpinum) forefindes i det meste af Europa, i Kaukasus og i Marokko. Dens nordgrænse går i Mellemskandinavien.

I Danmark er arten vildtvoksende visse steder på Sjælland, Møn og Bornholm.

Udseendet

Tæt forgrenet mindre busk der har tynde oprette til overhængende grene. Busken bliver 1 – 1,5 meter høj.

Bladene er trelappede, runde og cirka 5 cm i diameter.

“Ribs har tidligere været anvendt til fremstilling af billig vin.”

Blomsterne er oversædige, enkønnede, små og gulgrønne på lange rakellignende blomsterstande. Han og hunblomsterne bæres på forskellige individer (særbo), hvilket adskiller den fra de andre ribsarter. Arten blomstrer i maj/juni.

Frugten er et lille rødt kortstilket bær, som bærer resterne af blosteret. Bærret modner typisk i juli måned.

Egnede voksesteder

Fjeldribs er en meget alsidig og tilpasningsdygtig art. I størstedelen af udbredelsesområdet gror den overvejende i bjergområder og ofte på kalkgrund. Den optræder ofte som skovbundsplante i lyse egeskove.

På Møn optræder den som pionerart efter skredet på kridtklinten. På Bornholm også på strandvolde og i klippeterræn og stenskred.

Den findes ofte i skygge og på næringsfattig jord, dog sjældent på sur bund. Den er tålsom overfor vind og hårdfør overfor frost.

Plant for vildtet faktaark: Fjeldribs

Anvendelse

På grund af sin store robusthed overfor både vind, frost, skygge og tørke har fjeldribs stort potentiale på udsatte og ugæstfrie steder, hvor få andre planter kan gro.

Den egner sig specielt til underplantning under skyggefulde træer og buske, i læplantninger og kantplantninger i skovbryn. Den tåler kraftig beskæring.

Bærrene ædes af bærædende fugle, f.eks. drosler, stære og fasaner.

“Fjeldribs er meget let at stiklingeformere.”

Man ved, at frugterne har været anvendt til fremstilling af “billig” vin. Der er også foretaget undersøgelser af planten for at se, om den indeholder stoffer, der kan anvendes medicinalt, og som er fundet hos andre ribsarter (vitamin C og flavonoider).

Kilde: Miljøstyrelsen


FØLG NETNATUR.DK PÅ FACEBOOK

Gå ind på Netnatur’s facebook side, tryk på knappen “Følger” og marker punktet “Se først”.
Så sikrer du dig, at du får alle nyheder.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »