Torben Møller-Nielsen, kendt stemme i den danske jagtdebat, opstiller til hovedbestyrelsen i Danmarks Jægerforbund

Af Redaktionen 

– Vi SKAL tænke anderledes, lyder det fra Torben Møller-Nielsen, kandidat til Jægerforbundets Hovedbestyrelse. 

Torben Møller-Nielsen er biolog og allerede en kendt stemme i debatten om jagtens fremtid og i sit præsentationsprogram, der omtales i video herunder, argumenterer han for, at jagtpolitik skal baseres på faglighed og ordentlighed. 

Han vil arbejde for at ændre den opfattelse, som han har konstateret hersker blandt flere medlemmer af forbundet, nemlig at ledelsen er sig selv nok og denne ikke i tilstrækkelig grad er lydhør og åben over for andre ideer. 

 

Vil rette op på medlemsafvikling

I sit valgprogram har Torben Møller-Nielsen især fokus på medlemsudviklingen i Danmarks Jægerforbund. En udvikling han mener svækker forbundet og jagtens sag. 

I de seneste fem år har Danmarks Jægerforbund mistet cirka 1.000 medlemmer hvert år, konstaterer Torben Møller-Nielsen, der mener det er hovedbestyrelsens ansvar at rette op på denne udvikling. Ansvaret mener han ikke kan placeres hos de mange lokale jagtforeninger, der til sammen udgør Danmarks Jægerforbund. 

Torben Møller-Nielsen er kredsformand i kreds 6 og har arbejdet med kommunikation i cirka 25 år.

 

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »